مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در یک نگاه/ مقایسه برنامه ی استان های مختلف کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در یک نگاه/ مقایسه برنامه ی استان های مختلف کانادابرنامه های مهاجرت سرمایه گذاری استانی به افراد اجازه می دهد بر اساس سرمایه گذاری و فعالیت تجاری در یک منطقه خاص از طرف آن استان برای مهاجرت سرمایه گذاری معرفی شوند. سپس متقاضیان واجد شرایط می توانند برای دریافت اقامت دائم کانادا نزد دولت مرکزی کانادا اقدام کنند.

مقایسه برنامه مهاجرت سرمایه گذاری استان های مختلف کانادا در یک جدول

برنامه مهاجرت سرمایه گذاری استان کبک$1,600,000$800,000  دو سال تجربه مدیریت از پنج سال گذشتهنیاز استN/AN/Aنیاز است یا ممکن است لغو شودN/Aآزمایشات پزشکی و گواهی عدم سوء پیشینه
مهاجرت سرمایه گذاری استان مانیتوبا$350,000$150,000
خرید حداقل یک سوم سهام یک کسب و کار موجود در مانیتوبا
  یا 
سرمایه گذاری به مبلغ یک میلیون دلار در یک کسب و کار موجود در مانیتوبا
داشتن کسب و کار و تجربه مدیریتی
و یا  
تجربه در سطح مدیر عاملی به مدت سه سال از پنج سال گذشته
نیاز استBusiness Intent  نیاز استتوصیه می شودنیاز است $100,000کسب حداقل 60 امتیاز در جدول ارزیابی تطابق پذیری
مهاجرت سرمایه گذاری استان نیو برانزویک تعلیق شده است
$300,000$125,000تجربه مدیریتی در سه سال از پنج سال گذشتهنیاز استنیاز استنیاز استنیاز است$75,000کسب حداقل 50 امتیاز در
 the selection grid
مهاجرت سرمایه گذاری جزیره پرنس ادوارد با مالکیت صد در صد$600,000$150,000تجربه مدیریتی نیاز استنیاز استنیاز استنیاز استنیاز است$200,000ارائه یک قرار داد خرید و فروش کسب CLB 4 در زبان انگلیسی و یا فرانسه در دو سال گذشته
مهاجرت سرمایه گذاری جزیره پرنس ادوارد با مالکیت شراکتی$600,000سرمایه گذاری حداقل به مبلغ 150.000 دلار و خرید یک سوم کسب و کار یا  سرمایه گذاری به مبلغ 1.000.000 دلارتجربه مدیریتی نیاز استنیاز استنیاز استنیاز استنیاز است$200,000ارائه قرارداد سرمایه گذاری کسب CLB 4 در زبان انگلیسی و یا فرانسه در دو سال گذشته
مهاجرت سرمایه گداری استان یوکان$250,000 (including $150,000 in liquid assets)سرمایه گذاری حداقل به مبلغ 150.000 دلار و خرید یک سوم کسب و کار یا  سرمایه گذاری به مبلغ 1.000.000 دلارتجربه مدیریتی و یا کارآفرینی مرتبط مورد نیاز استنیاز استنیاز استRecommended, applicants are awarded points for past visitsنیاز است$75,000کسب و کار باید در یک منطقه استراتژیک تعیین شده انجام شود
مهاجرت سرمایه گذاری کانادا از طریق دولت فدرال بسته شده است$10,000,000دو میلیون دلار سرمایه گذاری به مدت 15 سالN/AN/AN/AN/AN/AN/Aحداقل یک سال تحصیل کانادایی بعد از دوره دبیرستان و یا مدرک خارجی معادل آن کسب CLB 5 در زبان انگلیسی و یا فرانسه در دو سال گذشته

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش