گرانادا

گرانادا بهترین راه حل برای خانواده های بزرگ

دولت گرانادا قصد دارد برنامه سرمایه گذاری خود را به روزرسانی کند. به منظور جذب سرمایه گذاران، در ماه های آینده برنامه به گونه ای بهبود خواهد یافت که تا ۵ نسل آینده خانواده سرمایه گذار در برنامه گنجانده شوند. ... ادامه مطلب