پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

شرکت کنکاش، ارائه دهنده خدمات مهاجرت از طریق سرمایه گذاری ، در سال 1374 با هدف ارائه خدمات حقوقی به متقاضیان مهاجرت سرمایه‌گذاری که قصد شهروند جهانی‌ شدن را دارند، همزمان در تهران و تورنتو تأسیس گردید. مدیریت شرکت کنکاش با 30 سال تجربه در زمینه مهاجرت سرمایه گذاری مفتخر است خدمات منحصر به فرد خود را به متقاضیان اقامت کانادا، اقامت اروپا و پاسپورت دوم عرضه کند.

شرکت کنکاش، ارائه دهنده خدمات مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، در سال 1374 با هدف عرضه خدمات حقوقی به متقاضیان مهاجرت سرمایه‌گذاری که قصد شهروند جهانی‌ شدن را دارند، همزمان در تهران و تورنتو تأسیس گردید. مدیریت شرکت کنکاش با 30 سال تجربه در زمینه مهاجرت سرمایه گذاری مفتخر است خدمات منحصر به فرد خود را به متقاضیان اخذ ویزای استارت آپ کانادا،  اخد اقامت اروپا با خرید ملک شامل برنامه های اقامت پرتغال از طریق خرید ملک، اقامت یونان با خرید ملک و همچنین متقاضیان برنامه های اخذ پاسپورت دوم شامل برنامه های پاسپورت دومینیکا، پاسپورت قبرس، پاسپورت ترکیه عرضه کند.