آشنایی با مجارستان

آشنایی با مجارستان

بعد از تغییرات سیاسی تاریخی سالهای 1980-90 ، فضای کسب و کار مجارستان در حال حاضر به بالندگی بسیار نزدیک است. با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد مجارستان از رکود اقتصادی جان سالم به در برده و یکی از پویا ترین اقتصاد های اروپای مرکزی است.
ادامه
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش