اقامت اروپا

اقامت اروپا

اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری از چندین روش امکان پذیر است. با خرید ملک در کشورهای پرتغال و اسپانیا می توان اقامت اروپا را در این کشورها کسب نمود. لطفا توجه فرمایید با اقامت پرتغال تنها می توان در کشور پرتغال ساکن بود و به بقیه حوزه شنگن تنها سفر کرد و با اقامت اسپانیا نیز تنها می توان در اسپانیا ساکن بود و به دیگر کشورهای شنگن سفر کرد. تنها از طریق دارا بودن پاسپورت یک کشور اتحادیه اروپا می توان اقامت اروپا در تمامی کشورهای عضو اتحادیه را بدست آورد. پاسپورت کشور قبرس با خرید ملک به ارزش دو میلیون یورو و تنها در شش ماه بدست می آید و از طریق آن می توان در کل کشورهای اتحادیه اروپا کار و زندگی و تحصیل کرد.

ادامه
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش