کشورها و روشها در یک نگاه

کشورها و روشها در یک نگاه جدول مقایسه ای کشورهایی که مهاجر  سرمایه دار جهت اقامت و دریافت پاسپورت،  سرمایه گذار جهت ایجاد کسب و کار کوچک و مقیم میپذیرند. 

کشورهای دارای اهمیت بیشتر معاف از ویزاحداقل تعداد کشورهای معاف از ویزاحداقل زمان لازم جهت اقامت برای دریافت پاسپورتحداقل طول پروسه (ماه)زمان برگشت سرمایه گذاریحداقل مبلغ سرمایه گذاری لازمروشهای اقدامحداقل دارایی مورد نیازارز جاریکشور
اکثر کشورها1903سال در 5 سال24 - 36بستگی به فعالیت کارآفرین دارد125,000ایجاد کسب و کار175,000دلار کانادا استان ها ی کانادا
اکثر کشورها1903 سال در 5 سال24 - 365 سال

بلاعوض
800,000

220,000
-سرمایه گذاری کامل

- دریافت وام
1,600,000دلار کاناداکانادا – کبک
اکثر کشورها1853 سال در 5 سال24 – 365 سال1,000,000

500,000
-سرمایه گذاری در کسب دلخواه
-سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده
1,000,000+دلار امریکاآمریکا
اکثر کشورها1959 ماه در سال برای 5 سال4- 65 سال

3 سال

2 سال
2,000,000

5,000,000

10.000.000
-سرمایه گذاری در اوراق دولتیحداقل +پوندانگلیس
کانادا – انگلیس – کشورهای اروپایی و عضو شنگن160عدم نیاز به اقامت فیزیکی _ 5سال6 – 125 سال

بلاعوض

بلاعوض
512,000

180,000

280,000
-سرمایه گذاری کامل

-دریافت وام

-دریافت وام در پروسه پر سرعت
1,000,000یوروبلغارستان
کانادا – انگلیس – کشورهای اروپایی و عضو شنگن155عدم نیاز به اقامت فیزیکی _ صدور پاسپورت 2ماهه2 – 33 سال

3 سال
2,500,000

330,000
-سرمایه گذاری در ملک

-سرمایه گذاری  مستقیم
 حداقل +یوروقبرس
کانادا – انگلیس – کشورهای اروپایی و عضو شنگن160عدم نیاز به اقامت فیزیکی _ 5سال2 - 35 سال

بلاعوض
300,000

140,000
-سرمایه گذاری در اوراق دولتی
-دریافت وام
500,000یورومجارستان
کانادا – انگلیس – کشورهای مشترک المنافع – کشورهای عضو اتحادیه اروپا – کشورهای عضو شنگن – هنگ کنک - سنگاپور13135 روز در 5 سال صدور پاسپورت – 5 ماه4 – 5بلاعوض

5 سال

5 سال
250,000

400.000

1,500,000
-کمک مالی به صندوق توسعه ملی
-خرید ملک تایید شده

-سرمایه گذاری در کسب و کار
حداقل +دلار امریکاآنتی گوا و باربودا
کانادا – انگلیس – کشورهای مشترک المنافع - کشورهای عضو اتحادیه اروپا – کشورهای عضو شنگن - هنگ کنک - سنگاپور100عدم نیاز به اقامت فیزیکی _ صدور پاسپورت 6– 9 ماه4بلاعوض

5 سال
100,000

200,000
- کمک مالی به دولت

- خریدملک تایید شده
حداقل +دلار امریکادومینیکا
برخی کشورهای قاره امریکا - انگلیس – کشورهای مشترک المنافع - کشورهای عضو اتحادیه اروپا – کشورهای عضو شنگن - هنگ کنک - سنگاپور10014 روز در  سال اول - عدم نیاز به اقامت فیزیکی _ صدور پاسپورت 3– 4 ماه2 - 3بلاعوض

4 سال

4 سال
200,000

250,000

2,000,000
- کمک مالی به صندوق انتقال ملی
-خرید سهمی از یک ملک تایید شده
-خرید ملک تایید شده
حداقل +دلار امریکاگرانادا
اروپا و شنگن155صدور پاسپورت سال هفتم _ عدم نیاز به اقامت فیزیکی1 ماه5 سال500,000-سرمایه گذاری در ملک500,000یورواسپانیا
اروپا و شنگن155صدور پاسپورت سال هفتم _ عدم نیاز به اقامت فیزیکی6 تا 8 حاه5 سال250,000

300,000
-250,000 سرمایه گذاری در ملک
-300,000 سرمایه گذاری در ملک
500,000یورویونان
اروپا و شنگن155صدور پاسپورت 1 سال _ عدم نیاز به اقامت فیزیکی1 ماهخرید اوراق  در 3 سال800,000

250,000
-کمک مالی بلا عوض

-خرید اوراق
650,000

150,000
یورومالتا


برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط با کشورها و روشها در یک نگاه

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal
phone +351 - 912 359 103

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش