خبر فوری از انتقال پرونده ها به پاریسپرونده های سرمایه گذاران و کارآفرینان کانادا، از آنکارا به بخش فدرال پاریس جهت صدور مدیکال و ویزا پس از سالها انتظار ارسال گردید. اما اگاه هستیم و تجربه داریم که این مهم دارای عواقبی نیز هست که لازم دانستم به خاطر عدم اگاهی بعضی از متقاضیان مطالبی را به جهت واضح تر کردن به عرض خوانندگان برسانم.

از ارسال پرونده های سرمایه گذاران و کارآفرینان این شرکت و دیگر متقاضیان، از آنکارا به بخش فدرال پاریس جهت صدور مدیکال و ویزا پس از سالها انتظار بس مسرور گشتیم. اما آگاه هستیم و تجربه داریم که این مهم دارای عواقبی نیز هست که لازم دانستم به خاطر عدم آگاهی بعضی از متقاضیان مطالبی را به جهت واضح تر کردن موضوع دعوت به مصاحبه دوم توسط فدرال مرکز پاریس به عرض خوانندگان برسانم. لطفا بخاطر داشته باشید که همیشه در کلیه مراکز بررسی فدرال، بطور تصادفی متقاضیانی انتخاب می شوند و صرفا به جهت کنترل و نظارت بر کار دیگر استانها از جمله کبک، پرونده های انتخابی به مصاحبه دوم دعوت می شوند.

و اما عواقب: تعداد دعوت به مصاحبه های دوم توسط فدرال بیش ازحد معمول خواهد بود زیرا بعلت فاصله زمانی زیادی که از صدور CSQ ها یعنی مصاحبه اول با کبک گذشته و طبعا این فاصله امکان تغییرات در زندگی متغاضی را نیز در بر داشته است. از این رو، مآمورین طبق قانون باید پرونده ها را تا روز صدور ویزا به همان گونه که در زمان مصاحبه بوده اند بازنگری و حتی در صورت حدس تغییری، از متغاضی مدارک ودر بعضی مواقع در مصاحبه جهت بروز کردن دعوت به عمل میاورند.
مورد بسیار مهم دیگری که باید اضافه بر مطالب مذکور اشاره کنم، عدم آشنایی پاریس به عکس سوریه سابق(آنکارا که نتوانست کار مفیدی بجز انبار داری پروندها بعلت نداشتن افراد با تجربه به این صنعت انجام دهد) به سیستم اداری، دولتی، اسناد، سیستم مالیاتی و نه ده ها، بلکه صدها مورد دیگر منعکس شده در پروندهای ما ایرانیان است، که این مورد خود از مواردی است که پروندههای ما را به دردسر بیشتر از جمله دعوت به مصاحبه دوم و در بعضی موارد بیشتر خواهد کشاند. شرکت کنکاش در 23 سال گذشته بطور پراکنده با پاریس تجربه کاری داشته است و دو مورد از همین موارد عدم آشنایی که خوب بخاطر دارم را به جهت روشنتر کردن قضیه مطرح می نمایم تا خوانندگان به این واقعیت کاملا واقف باشند و متعجب از دریافت این نوع دعوتنامه ها نشوند. یکی از موارد این بود که از ما سوال شد چرا آدرس پستی متقاضی در سند منگوله دار ارائه شده وجود ندارد، گویا افسرهای بررسی کننده یا چینی بودند و یا با پرونده های چینی ها کار کرده بودند. در پرونده دیگری از ما خواستند توضیح دهیم که چرا بعضی از ترجمه ها ارائه شده ممهور به سه مهر و بعضی دیگر به دو مهر هستند، منظورشان مهر دارالترجمه، دادگستری و وزارت امور خارجه در سه مهر یها و بدون امور خارجه در دو مهر یها بود که که همین امر تا ارائه ی مستدل و توضیحات چند ماهی ادامه پروسه پرونده ها را به تعویق انداخت.

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش