مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه استانی بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه استانی بریتیش کلمبیامهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه استانی بریتیش کلمبیا مختص کار آفرینان با سابقه ای است که آماده سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا هستند و می‌ خواهند فعالانه کسب و کاری را در آنجا مدیریت نمایند. در صورت پذیرفتن درخواست شما، ویزای اقامت دائم کانادا برای شما و افراد خانواده تان صادر خواهد شد که به شما امکان زندگی و کار کردن در کانادا را می دهد. شاخه پروژه های استراتژیک این برنامه نیز شرکت های خارجی را قادر می سازد یک مقر عملیاتی در بریتیش کلمبیا تاسیس کنند و تا حداکثر پنج نفر از کارمندان کلیدی خارجی مدیریتی، حرفه ای یا فنی خود را که قصد دارند مقیم دائم کانادا شده و در این استان زندگی کنند، به بریتیش کلمبیا بیاورند.

 در حال حاضر شرکت کنکاش برای این برنامه اقدام نمی کند.


مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی در استان بریتیش کلمبیا

 - روش کارآفرینی با اخذ اجازه کار در ابتدا و سپس تبدیل آن به اقامت دائم کانادا:

مهاجرت از طریق کار آفرینی در برنامه استانی بریتیش کلمبیا مختص کار آفرینان با سابقه ای است که آماده سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا هستند و می‌ خواهند فعالانه کسب و کاری را در آنجا مدیریت نمایند. از تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۱۵ شرایط و فرآیند این برنامه دستخوش تغییراتی شده است. اگر می خواهید برای مهاجرت به کانادا از طریق کار آفرینی اقدام کنید، می توانید در برنامه استانی بریتیش کلمبیا ثبت نام کنید.

در ابتدا باید در مورد اقتصاد و مناطق بریتیش کلمبیا تحقیق کرده و یک فرصت تجاری در آنجا شناسایی کنید. سپس میتوانید در برنامه ثبت نام نمایید که شامل هزینه ثبت نام غیر قابل بازگشت به مبلغ 300 دلار کانادا است. در صورت تحقق حداقل شرایط ثبت نام، وارد استخر گزینش خواهید شد.

در فواصل معین، مسئولین این برنامه از ثبت نام کنندگانی که بیشترین امتیازات را کسب نموده اند، دعوت خواهند کرد که درخواست خود را ارسال نمایند که در این صورت، چهار ماه برای ارسال یک درخواست کامل فرصت خواهند داشت. در صورت تایید درخواست، متقاضی باید یک قرارداد با استان بریتیش کلمبیا امضا کند و مدت 20 ماه فرصت خواهد داشت تا طرح پیشنهادی خود را در این استان اجرا کند.

اجازه کار

مسئولین برنامه برای متقاضی نامه ای صادر خواهند نمود که بتواند به سازمان مهاجرت و تابعیت کانادا (IRCC) درخواست یک مجوز کار دو ساله دهد که او را قادر می سازد ظرف 12 ماه از تاریخ نامه به همراه اعضای وابسته خانواده اش به بریتیش کلمبیا رفته و بیزنس پلان خود را در آنجا اجرا نماید. متقاضی باید طی 18 الی 20 ماه پس از ورود، یک گزارش نهایی به مقامات برنامه ارائه دهد.

چنانچه ظرف این 20 ماه، شرایط قرارداد عملکرد محقق گردند، متقاضی به همراه اعضای وابسته خانواده خود می تواند برای اقامت دائم کانادا درخواست نماید.

شرایط برنامه کار آفرینی

جهت نامزد شدن در این برنامه متقاضی باید تمام شرایط آن را محقق سازد. ثبت نام کردن در سیستم برنامه کار آفرینی بریتیش کلمبیا و نیز تحقق تمام شرایط آن لزوما منجر به دعوت از متقاضی جهت اقدام نخواهد شد.

مدیریت فعالانه

شما موظف هستید که نشان دهید به طور فعال در حال مدیریت کسب و کار خود در بریتیش کلمبیا هستید. یعنی شما مسئول عملیات روزانه بیزنس خود هستید و این امر باید در محل کسب و کار در بریتیش کلمبیا صورت گیرد.

اقامت

شما باید نشان دهید که در ۱۰۰ کیلومتری محل کسب و کار خود در بریتیش کلمبیا اقامت دارید. همچنین باید نشان دهید که حداقل ۷۵ درصد زمانی که تحت یک مجوز کار در کانادا هستید، در بریتیش کلمبیا اقامت داشته اید. به عنوان مثال اگر بیست ماه پس از ورود به بریتیش کلمبیا با مجوز کار معتبر، گزارش نهایی خود را ارسال نمایید، باید نشان دهید که حداقل به مدت ۱۵ ماه در حین اداره کسب و کارتان به طور فیزیکی در بریتیش کلمبیا حاضر بوده اید.

صلاحیت

متقاضی نباید:

 • از ورود به کانادا منع شده باشد.

 • درحال حاضر یا درگذشته به صورت غیرقانونی در کانادا بوده باشد.

 • درخواست پناهندگی بدون نتیجه نهایی در کانادا داشته باشد.

ارزش دارایی خالص شخصی

برای ثبت نام در این برنامه، ارزش دارایی خالص شخصی شما باید حداقل 600.000 دلار کانادا باشد که به صورت قانونی کسب شده و قابل اثبات باشد. این دارایی شامل تمام دارایی شما و همسر شما منهای بدهی های تان است و موارد ذیل را در بر می گیرد:

 • وجه نقد

 • دارایی موجود در حساب های بانکی

 • سپرده های ثابت

 • املاک

 • سرمایه گذاری در اوراق قرضه، سهام و صندوق های سرمایه گذاری

 • سرمایه گذاری در یک یا چند کسب و کار

 • مستمری و دارایی های دیگر

الزامات کسب و کار و سرمایه گذاری

 • تاسیس یک کسب و کار جدید یا خرید و بهبود یک کسب و کار موجود

 • سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 200.000 دلار کانادا در یک کسب و کار

 • ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت جدید در آن بیزنس برای یک شهروند یا مقیم دائم کانادا

سابقه کاری و/یا تجاری

برنامه استانی بریتیش کلمبیا  بر اساس سابقه کاری و یا تجاری در طی ۱۰ سال گذشته به شما امتیاز می دهد. متقاضیان باید نشان دهند دارای دانش و تجربه کافی برای راه اندازی موفق  کسب و کار پیشنهادی خود در این استان هستند.

برای ثبت نام  باید:

 • بیش از سه سال تجربه به عنوان مالک- مدیر فعال یک کسب و کار داشته باشید

 • بیش از ۴ سال سابقه به عنوان یک مدیر ارشد داشته باشید یا

 • ترکیبی از حداقل یک سال تجربه به عنوان مالک-مدیر فعال یک کسب و کار و حداقل دو سال تجربه به عنوان یک مدیر ارشد داشته باشید

نقش فعال بدین معنی است که شخص شما در عملیات روزانه شرکت درگیر بوده و در تصمیم گیری ها بطور مستقیم ایفای نقش نمایید.

هزینه ها

300 دلار کانادا هزینه ثبت نام

3500 دلار کانادا هزینه درخواست

امتیاز بندی

هر برنامه استانی یک حداقل امتیاز برای احراز شایستگی دارد که باید آن را کسب نمایید تا بتوانید گزینش شوید. حداقل امتیاز نهایی در این برنامه در نظر گرفته نشده است. حداکثر امتیاز ممکن 200 است.

موارد امتیاز دهی
امتیاز
سابقه کار
24
دارایی خالص
12
سرمایه گذاری
30
تعداد مشاغلی که ایجاد خواهند شد
36
سازگاری
18
خلاصه بیزینس پلان
80
حداکثر امتیاز موجود
200

سابقه کار

شما بر اساس سابقه کار خود ظرف ده سال گذشته به عنوان مالک یک بیزنس یا یک مدیر ارشد امتیاز دریافت خواهید کرد.

حداکثر امتیاز موجود در این قسمت 24 است که باید حداقل 8 امتیاز از آن کسب نمایید.

سابقه کار
مدت زمان
امتیاز
سابقه مالکیت-مدیریت کسب و کار
کمتر از 12 ماه
0
12 الی 24 ماه
4
25 الی 36 ماه
6
37 الی 48 ماه
12
49 الی 60 ماه
15
61 ماه یا بیشتر
20
سابقه کار به عنوان مدیر ارشد
کمتر از 12 ماه
0
12 الی 24 ماه
4
25 الی 36 ماه
6
37 الی 48 ماه
12
حداکثر امتیاز موجود

24

میزان دارایی خالص

شما براساس میزان دارایی خالص خود امتیاز کسب می کنید که شامل دارایی همسر شما نیز می شود.

میزان دارایی خالص
امتیاز
میزان کل دارایی های حال حاضر شما
(پول نقد و سرمایه نقد شونده)
کمتر از 50000 دلار کانادا
0
50.000 الی 199.999 دلار کانادا
1
200000 الی 399999 دلار کانادا
3
بیشتر از 400000 دلار کانادا
6
میزان کل دارایی خالص شما
کمتر از 600000 دلار کانادا
0
600000 الی 799999 دلار کانادا
1
800000 الی 1999999 دلار کانادا
3
2000000 الی 4999999 دلار کانادا
5
5000000 دلار کانادا یا بیشتر
6
حداکثر امتیاز موجود

24


سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری
امتیاز
کمتر از 200000 دلار کانادا
0
200000 الی 399999 دلار کانادا
6
400000 الی 999999 دلار کانادا
20
1000000 دلار کانادا یا بیشتر
30
حداکثر امتیاز موجود
30

تعداد شغل ایجاد شده

امتیاز دهی در این قسمت بر اساس تعداد شغل های ایجاد شده یا حفظ شده در صورت خرید یک کسب و کار موجود خواهد بود. ظرف 20 ماه پس از ورود متقاضی به بریتیش کلمبیا، تعداد شغل های پیشنهاد شده باید ایجاد گردند.

در این بخش باید حداقل 2 امتیاز کسب شود. ضمنا در صورتیکه حداقل یک شغل ایجاد نشود، متقاضی واجد شرایط برنامه نخواهد بود.

تعداد شغل های تمام وقت ایجاد شده یا حفظ شده
امتیاز
کمتر از 1
0
1
2
2
6
3 - 4
12
5 – 6
20
7 – 8
28
9- 10
32
11 یا بیشتر
36
حداکثر امتیاز موجود
36

عوامل سازگاری

این برنامه مهاجرتی امتیازاتی را برای عوامل سازگاری به شما اختصاص می دهد. این عوامل اجباری نیستند ولی نشان دهنده احتمال موفقیت شما در بریتیش کلمبیا هستند.

اگر امتیاز شما از تحصیلات صفر است، واجد شرایط ثبت نام در برنامه نخواهید بود مگر اینکه حداقل 3 سال سابقه کار مدیریت فعالانه یک بیزنس را داشته باشید که ظرف 5 سال گذشته مالک 100 درصد آن بوده اید.

عوامل سازگاری
امتیاز
مهارت زبان انگلیسی
هیچ یا حداقل، معادل CLB 3 یا پایین تر
0
درک مقدماتی، معادل CLB 4
2
متوسط و پیشرفته، معادل CLB 5 و بالاتر
4
سطح تحصیلات
کمتر از 2 سال تحصیلات دبیرستانی
0
2 سال یا بیشتر تحصیلات دبیرستانی
3
سن
زیر 20
0
21 – 39
3
40- 60
4
61 – 64
2
65 با بیشتر
0
سفرهای اکتشافی تجاری به بریتیش کلمبیا
خیر
0
بله، 1 سال قبل یا پیش از آن
1
بله، کمتر از 1 سال قبل
2
سابقه کار در کانادا، سابقه تجاری یا تحصیلات در کانادا به مدت حداقل 12 ماه
خیر
0
بله
5
حداکثر امتیاز موجود
18

چکیده بیزینس پلان

متقاضی باید یک خلاصه از بیزینس پلان خود، در حدود 1000 کلمه ارائه نماید. این متن نباید از 1500 کلمه تجاوز کند. این چکیده توسط مسئولین برنامه مهاجرتی امتیاز دهی خواهد شد و حداقل امتیاز لازم در این بخش 32 است.

چکیده طرح تجاری، باید یک بررسی اجمالی از تعریف کسب و کار پیشنهادی و عملیات آن را در بر گیرد و توضیحاتی درباره موارد سرمایه گذاری، ایجاد شغل، مهارت ها و سوابق متقاضی و نقش او در مدیریت آن و ریسک های محتمل ارائه دهد.

چکیده طرح تجاری
امتیاز
امکان دوام و موفقیت بیزینس
قابلیت رشد تجاری
28
قابلیت انتقال مهارت ها
24
منافع اقتصادی
28
حداکثر امتیاز موجود
80
امتیاز بندی نهایی و استخر گزینش

برنامه انتخابی استان بریتیش کلمبیا به چکیده طرح تجاری شما امتیاز داده و امتیاز نهایی شما را محاسبه خواهد کرد. شما ایمیلی دریافت خواهید کرد که حاوی امتیاز نهایی شما بوده و بیان می کند که شما واجد شرایط ورود به استخر گزینش هستید یا خیر.

قبولی متقاضی در این مرحله ۶ ماه اعتبار دارد.

چنانچه ظرف این مدت از شما دعوت نشود که برای این برنامه اقدام کنید، ثبت نام شما منقضی خواهد شد و می‌ توانید مجددا ثبت نام کنید.

دعوت از متقاضی جهت اپلای کردن برای برنامه

پس از ورود به استخر گزینش، مسئولین برنامه در فواصل منظم از متقاضیانی که بالاترین امتیاز را در مرحله ثبت نام کسب کرده اند، برای اقدام کردن در برنامه مهاجرت کارآفرینی دعوت خواهند کرد. سپس متقاضی ایمیلی دریافت خواهد کرد که حاوی شماره پرونده و دستورالعمل هایی درباره نحوه تکمیل درخواست و لیستی از حسابرسان واجد شرایط برای محاسبه ارزش دارایی خالص متقاضیان است.

متقاضی چهار ماه برای ارسال درخواست تکمیل شده فرصت دارد که در طی آن می تواند بیزنس پلان خود را نهایی کرده و گزارش تایید دارایی خود را از یک حسابرس واجد شرایط بگیرد.

بررسی ارزش خالص دارایی شخصی

شما باید از یک حسابرس واجد شرایط بخواهید که ارزش دارایی خالص شخصی و نحوه جمع آوری سرمایه شما را بررسی کند تا بتوانید درخواست خود را برای برنامه ارسال کنید. حسابرس واجد شرایط توسط مسئولین برنامه معرفی می شود و گزارشی درباره دارایی شما تهیه می‌کند. هزینه تهیه این گزارش به شرکت حسابرسی و مدت زمانی که برای ارزیابی اسناد مالی شما صرف می شود، بستگی دارد . هزینه متوسط این کار بین 3000 تا 5000 دلار کانادا است که به محتویات و پیچیدگی اسناد شما بستگی دارد. مدت زمان تهیه این گزارش نیز متغیر و حداکثر ۶۰ روز است.

ارسال درخواست برای برنامه کارآفرینی

در صورت دریافت دعوتنامه، چهار ماه فرصت خواهید داشت تا یک درخواست کامل شامل گزارش تایید دارائی ها، تمام مدارک لازم و یک بیزنس پلان جامع ارسال نمایید. پرداخت مبلغ ۳۵۰۰ دلار کانادا به عنوان هزینه بررسی پرونده لازم است که این مبلغ برای متقاضی، همسر و فرزندان وابسته است.

ارزیابی درخواست

درخواست شما توسط مسئولین برنامه ارزیابی خواهد شد و درباره فرستادن شما به مرحله مصاحبه تصمیم گرفته می شود. ممکن است از شما درخواست شود تا شخصا در مصاحبه ای در ونکوور شرکت نمایید و سابقه کاری/تجاری خود را تشریح کرده و نشان دهید که درک کاملی از بیزنس پلان خود دارید. اگر برای شرکت در مصاحبه نیاز به ویزای اقامت موقت دارید، مسئولین برنامه به شما نامه ای خواهند داد که آن را ضمیمه درخواست ویزای خود کنید.

امضای توافقنامه

در صورت تایید درخواست مهاجرت کانادا، باید یک توافقنامه با استان بریتیش کلمبیا امضا نمایید که خلاصه ای از انتظاراتی را که شما در این برنامه باید محقق کنید بیان میکند، از جمله نوع کسب و کار و مکان آن، مبلغ سرمایه گذاری و زمان آن، تعداد و نوع شغل هایی که برای کانادایی ها یا مقیمان دایم کانادا ایجاد خواهد شد، شرط مدیریت فعالانه، شرط اقامت در کانادا و زمانبندی تحقق این شرایط.

مجوز کار

در صورت تایید درخواست مهاجرت، مسئولین برنامه یک نامه تاییدیه (نامه پشتیبانی مجوز کار) برای شما صادر می کنند تا بتوانید به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا درخواست یک مجوز کار دو ساله داده و همراه افراد خانواده خود به بریتیش کلمبیا رفته و بیزنس پلان خود را اجرا کنید. مجوز کار یک مدرک رسمی است که توسط دولت کانادا صادر می شود و به افراد خارجی اجازه می‌دهد به طور قانونی و موقت در کانادا کار کنند. مدت اعتبار مجوز کار موقت معمولا دو سال است.

ظرف دو ماه پس از ورود به بریتیش کلمبیا باید یک گزارش ورود به مقامات استان بریتیش کلمبیا ارسال نمایید که شامل اطلاعات ابتدایی از جمله اطلاعات تماس، مجوز کار و انتقال سرمایه به یک موسسه مالی در بریتیش کلمبیا است.

اجرای کسب و کار در بریتیش کلمبیا

پس از ورود، ۲۰ ماه برای اجرای بیزنس پلان خود، مدیریت فعالانه آن و تحقق شرایط توافقنامه عملکرد، فرصت خواهید داشت.

گزارش نهایی

۱۸ تا ۲۰ ماه پس از ورود، باید یک گزارش نهایی به مقامات برنامه ارسال نمایید. در این گزارش باید نشان دهید که تمام شرایط توافقنامه را اجرا نموده اید. مسئولین برنامه گزارش نهایی شما را بررسی و ارزیابی کرده و ممکن است درخواست اطلاعات اضافی نمایند و/یا ممکن است از محل کسب و کار شما بازدید کنند.

کاندید شدن در برنامه

مسئولین برنامه به عنوان یک کاندید استانی برای شما یک تاییدیه صادر خواهند کرد که شما و اعضای وابسته واجد شرایط خانواده بتوانید به سازمان مهاجرت  و تابعیت کانادا درخواست اقامت دایم دهید. این سازمان پرونده شما را همراه با آزمایشات پزشکی و امنیتی بررسی خواهد کرد. تصمیم گیری نهایی برای اعطای اقامت دائم به شما تنها بر عهده این سازمان خواهد بود. در صورت پذیرفتن درخواست شما، ویزای اقامت دائم کانادا برای شما و افراد خانواده تان صادر خواهد شد که به شما امکان زندگی و کار کردن در کانادا را می دهد.

 

- مهاجرت از طریق شاخه پروژه های استراتژیک 

 • شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می توانند با ایجاد کسب و کارشان از این روش تا ۵ نفر از متخصصین خود را به این استان بیاورند.

 • حداقل سرمایه گذاری 500 هزار دلار کانادا

 • ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان ویا مقیمان دائم کانادا

شاخه پروژه های استراتژیک شرکت های خارجی را قادر می سازد یک مقر عملیاتی در بریتیش کلمبیا تاسیس کنند (مانند دفتر شعبه، شرکت تابعه یا مرکز عملیات). از طریق این شاخه می توانید تا حداکثر پنج نفر از کارمندان کلیدی خارجی مدیریتی، حرفه ای یا فنی خود را که قصد دارند مقیم دائم کانادا شده و در این استان زندگی کنند، به بریتیش کلمبیا بیاورید.

آیا شرکت من واجد شرایط این برنامه است؟

برای اپلای کردن در شاخه پروژه های استراتژیک این برنامه (BC PNP)، شرکت شما باید:

 • مدارکی دال بر شیوه های کسب و کار خوب و عملیات تجاری موفق خارج از کانادا ارائه کند که با کسب و کار پیشنهادی شما در بریتیش کلمبیا مرتبط باشند.

 • نشان دهد کارمندان کلیدی پیشنهاد شده، پرسنل ارشد واجد شرایطی هستند که وجودشان برای تاسیس و اداره کردن کسب و کار پیشنهادی در بریتیش کلمبیا ضروری است.

 • کارمندان کلیدی باید واجد شرایط مهاجرت به کانادا باشند یا حق اقامت در این کشور داشته باشند. درخواست کارمندان کلیدی زیر پذیرفته نخواهد شد:

  • کسانی که از ورود به کانادا منع شده اند یا بصورت قانونی در کشوری که اکنون مقیم آن هستند، پذیرفته نشده اند.

  • بدون مجوز در کانادا هستند یا دارای وضعیت اقامتی مشخص نیستند.

  • بدون مجوز مشغول به کار در کانادا هستند یا درخواست پناهندگی بدون نتیجه نهایی در کانادا دارند.

  • دستور خروج آنان در داخل یا خارج کانادا صادر شده باشد.

شرایط شاخه پروژه های استراتژیک

در صورت پذیرفته شدن درخواست، شرکت شما موظف است:

 • یک توافقنامه عملکرد با استان امضا نماید.

 • حداقل مبلغ 500 هزار دلار کانادا برای تاسیس یا خرید و توسعه یک کسب و کار واجد شرایط در بریتیش کلمبیا سرمایه گذاری کند.

 • به ازای هر کارمند کلیدی خارجی پیشنهاد شده، حداقل سه شغل جدید برای شهروندان یا مقیمان دائم کانادا ایجاد نماید.

 • شرکتی در بریتیش کلمبیا تاسیس یا خریداری کرده و توسعه دهد که ثبت شده باشد یا بصورت فدرال و فرا استانی در بریتیش کلمبیا ثبت شده باشد.

فرآیند درخواست

 • شرکت کنکاش به متقاضیان توصیه می نماید که یک سفر اکتشافی به بریتیش کلمبیا انجام دهند تا اطلاعاتی درباره فرصت ها و محیط تجاری این استان کسب کنند.

 • برای اپلای کردن در شاخه پروژه های استراتژیک باید با کارشناسان شرکت کنکاش تماس بگیرید تا در مورد طرح تجاری خود گفتگو کنید. طرح تجاری باید شامل این موارد باشد: اطلاعات شرکت (مانند سال تاسیس، شرح فعالیت های شرکت، درآمد فروش، تعداد کارمندان و غیره)، شرحی از کسب و کاری که می خواهید در بریتیش کلمبیا تاسیس یا خریداری نمایید و توسعه دهید، توصیف ارتباط این طرح با بیزنس اصلی شرکت، پروسه بررسی صحت اطلاعات، برآورد درآمد سالیانه و نوع شغل هایی که برای شهروندان و مقیمان دائم کانادا ایجاد خواهید کرد.

 • چنانچه طرح پیشنهادی شما مطابق شرایط این برنامه باشد، بسته درخواست از طرف مقامات برنامه برای شما ایمیل خواهید شد. شما و کارمندان کلیدی پیشنهادیتان باید تمام فرم ها و مدارک تکمیلی را ارسال نموده و هزینه پردازش به مبلغ 3500 دلار کانادا و هزینه درخواست به مبلغ 1000 دلار برای هر یک از کارمندان کلیدی بپردازید.

 • درخواست شما بررسی شده و ممکن است سوالاتی در جهت روشن شدن پرونده از شما پرسیده شود و مدارک اضافی درخواست شود.

 • در صورت پذیرفته شدن درخواست شما در ارزیابی اولیه، از تمام کارمندان کلیدی جهت انجام مصاحبه حضوری در دفاتر برنامه در ونکوور دعوت بعمل خواهد آمد.

 • در صورت پذیرفته شدن درخواست، مقامی از شرکت شما که حق امضا دارد، یک توافقنامه عملکرد با استان بریتیش کلمبیا امضا خواهد نمود. سپس مسئولین برنامه یک نامه پشتیبانی مجوز کار برای هر یک از کارکندان کلیدی شرکت صادر خواهند کرد تا بتوانند برای اخذ مجوز کار دو ساله به اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا درخواست دهند.

مراحل بعدی در صورت پذیرفته شدن درخواست

 • کارمندان کلیدی با یک مجوز کار معتبر وارد استان بریتیش کلمبیا شده و فرم گزارش ورود را به مسئولین برنامه ارسال می کنند.

 • پس از تحقق شرایط توافقنامه عملکرد، شرکت باید گزارش نهایی را به مسئولین برنامه بفرستد.

 • گزارش نهایی توسط مسئولین برنامه بررسی شده و ممکن است بازدیدهایی از شرکت صورت گیرد یا مصاحبه هایی جهت تایید اطلاعات انجام پذیرد. اگر شرکت شرایط توافقنامه عملکرد را برآورده سازد، کارمندان کلیدی نامزد اخذ اقامت دائم کانادا خواهند شد.

 • کارمندان کلیدی به اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا درخواست اخذ ویزای اقامت دائم می دهند و از زمان نامزدی، شش ماه برای انجام این کار فرصت خواهند داشت.


جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و سایر برنامه های استانی می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط با مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه استانی بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی حذف شرط اسپانسرشیپ دو ساله خانواده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا افزایش سن فرزند وابسته در پرونده های مهاجرتی کانادا سرویس رایگان آموزش زبان فرانسه بصورت آنلاین در سایت اداره مهاجرت کبک بازگشایی برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک در سال 2017 مزایای کاری و تفریحی برنامه سرمایه گذاری استان منیتوبا دوره جدید جذب پرونده های برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک برای سال 2017 – 2018 توسط دولت کبک سرمایه گذاران به برنامه های استانی کانادا روی می آورند مهاجرت به کانادا با برنامه های استانی، منیتوبا یا آنتاریو مهاجرت به کبک کانادا برای ایرانی ها گران تر می شود احمد حوسن: وزیر جدید اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا مهاجرت به کانادا با سرمایه گذاری در منیتوبا و مبلغ وثیقه کودکان آینده ی ما هستند گام به گام مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استان کبک نقاط قوت و ضعف مهاجرت به کانادا از طریق راه اندازی کسب و کار آیا "مهاجرت به کانادا تنها با پرداخت 100,000 دلار" واقعیت دارد؟ کانادا اصلاح سن فرزندان وابسته را پیشنهاد می کند کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان آیا کانادا برنامه ای جدید برای مهاجران سرمایه گذار فدرال معرفی می کند؟ اخذ شهروندی و پاسپورت کانادا کانادایی ها خواستار جذب مهاجر بیشتر هستند چگونه از اقامت در کانادا انصراف دهیم و همچنان شهروند کانادا باقی بمانیم افراد مقیم دائم آمریکا (دارنده گرین کارت) و افراد مقیم دائم کانادا (دارنده کارت PR) هر کدام چه تعهداتی دارند و کدام ملزم هستند مالیات بر درآمد خارجی پرداخت کنند؟ بهترین مقصد ها برای مهاجران جدید به کانادا در سال 2016 منتشر شد در مورد برنامه های استانی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری بیشتر بدانیم چه استان هایی مقصد بیشترین مهاجرین سرمایه گذاری در کانادا بوده اند؟ چه کشورهایی بیشترین تعداد مهاجرین به کانادا را دارند؟ وزیر مهاجرت کانادا متعهد می شود برنامه های مهاجرتی را ساده کند و از شر قوانین دست و پا گیر خلاص شود مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در یک نگاه/ مقایسه برنامه ی استان های مختلف کانادا جذب مهاجران بیشتر در سال 2017 در استان های کانادا آمریکا یا کانادا؛ کدام کشور بهترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری را دارد؟ خبر کبک بازگشایی و ظرفیت برنامه مهاجرت کبک بازگشایی برنامه کبک اقامت دائم برای والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در کانادا اقامت داِئم و فوری برای همسران کانادایی ها تغییرات قانون شهروندی کانادا کانادا تمایل به جذب کدام مهاجران دارد؟ ویزای تحصیلی کانادا آمریکا و کانادا؛ مقصدهای نخبگان مهاجر ایرانی اقامت در کانادا پس از تحصیل

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal
phone +351 - 912 359 103

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش