مهاجرت به قبرس

مهاجرت به قبرساقامت قبرس از طریق سرمایه گذاری یکی از روشهای مناسب به منظور اخذ اقامت دائم این کشور و اتحادیه اروپا است. قبرس صدور شهروندی کامل را ظرف مدت حداکثر 2 تا 3 ماه تضمین کرده است. دارندگان پاسپورت این کشور می توانند به صورت آزادانه در هر قسمتی از اتحادیه اروپا زندگی و یا کار کنند. ضمناً از دریافت ویزا برای ورود به کانادا نیز معاف هستند.

 مهاجرت سرمایه گذاری به قبرس، یکی از روشهای مناسب به منظور اخذ اقامت دائم این کشور و اتحادیه اروپا است.  مهاجرت سرمایه گذاری به قبرس بسیار ساده و با سرعت بالا مقصد محبوب متقاضیان زیادی بوده است. از زمان باز شدن درب های اروپا به روی قبرس،  این کشور نیز دروازه ای برای سرمایه گذاران خارجی جهت مهاجرت به اروپا از طریق سرمایه گذاری در قبرس و ورود به اتحادیه اروپا محسوب می شود.

با توجه به برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری این کشور، قبرس صدور شهروندی کامل را ظرف مدت حداکثر 2 تا 3 ماه تضمین کرده است. زمانبندی کوتاه، این برنامه را در زمره  ی برنامه های جذاب و قابل توجه قرار داده است. نکته قابل توجه این برنامه، آزادی در جا به جایی بین اتحادیه اروپا است. دارندگان پاسپورت این کشور می توانند به صورت آزادانه در هر قسمتی از اتحادیه اروپا زندگی و یا کار کنند. ضمناً از دریافت ویزا برای ورود به کانادا نیز معاف هستند.

 

قبرس

 

شرایط مهاجرت سرمایه گذاری به قبرس:

در حال حاضر مهاجرت ، اقامت و یا شهروندی  قبرس از طریق سرمایه گذاری  با خرید ملک امکان پذیر است.

 1- با خرید ملک به ارزش 2,000,000 یورو  و نگهداری آن به مدت 3 سال ابتدا اقامت موقت و کمتر از 3 ماه پاسپورت صادر می شود.

2-  با خرید ملک به ارزش 300,000 یورو و ایجاد سپرده بلند مدت در یکی از بانکهای قبرس به مبلغ 30,000 یورو به مدت 3 سال،  اقامت دائم صادر می شود که در سال ششم می توان درخواست شهروندی و دریافت پاسپورت کرد. 

در ادامه به بررسی روش دوم می پردازیم:

اخذ اقامت قبرس برای اتباع غیر اروپایی از طریق خرید ملک به ارزش 300.000 یورو

این روش سریع جدید مخصوص اتباع غیر اروپایی است که تمایل دارند از طریق سرمایه گذاری در قبرس، اقامت این کشور اروپایی را دریافت کنند.

شرایط سرمایه گذاری

 1. متقاضی باید تاییدیه ای از یک موسسه مالی در قبرس بگیرد که بیان کند حداقل مبلغ سی هزار یورو در حساب بانکی دارد که برای حداقل سه سال بلاک خواهد شد. ضمناً باید ثابت شود که این مبلغ از خارج به قبرس منتقل شده است.

 2. متقاضی باید ثابت کند که یک درآمد امن سالیانه به مبلغ حداقل سی هزار یورو در اختیار دارد. درآمد سالیانه نیز به ازای هر عضو خانواده پنج هزار یورو و به ازای هر یک از والدین وابسته متقاضی اصلی و یا والدین همسر متقاضی هشت هزار یورو افزایش می یابد. منبع این درآمد باید خارج از قبرس باشد، مثلاً حقوق استخدام در خارج از قبرس، مستمری، سود سهام، سپرده های ثابت و درآمد اجاره. درآمد همسر متقاضی نیز ممکن است جزء درآمد سالیانه متقاضی حساب شود.

 3. به همراه درخواست، متقاضی باید سند مالکیت یا قرارداد خرید ملک به نام خود و یا همسر به اداره مهاجرت قبرس ارسال کند که نشان دهد متقاضی  یک منزل با حداقل ارزش سیصد هزار یورو  خریداری کرده است. حداقل دویست هزار یورو از مبلغ باید زمان خریدپرداخت شده باشد و رسید این پرداخت ارائه شود. پرداخت کامل مبلغ این ملک باید به یک حساب بانکی یا موسسه مالی در قبرس واریز شده باشد. این مبالغ باید از خارج از قبرس منتقل شوند.

خرید ملک می تواند به نام یک شرکت نیز باشد که در قبرس، یا یک کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده باشد، به شرط این اینکه شرکت به نام متقاضی یا به نام متقاضی و همسرش ثبت شده باشد و آنها تنها سهامداران یا مالکین ذینفع این شرکت باشند.

متقاضی می‌تواند یک یا دو واحد مسکونی (آپارتمان یا خانه) خریداری کند که املاک می توانند مستقل باشند یا یک واحد مسکونی و یک مغازه به مساحت حداکثر ۱۰۰ متر مربع یا یک واحد مسکونی و یک دفتر کار به مساحت حداکثر ۲۵۰ متر مربع.

این املاک باید دست اول باشند و فروش توسط یک شرکت عمرانی انجام شود. اگر دو ملک خریداری شود، هر دو ملک باید از یک شرکت خریداری شوند. باید تاکید شود که قراردادهای خرید خانه دست دوم پذیرفته نخواهند شد.

اعضای وابسته خانواده

اقامت قبرس  شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال میباشد.

در صورت فوت دارنده اقامت قبرس، همسر او در صورت مقیم نبودن میتواند اقامت دریافت کند.

فرزندان مجرد ۱۸ تا ۲۵ سال که در زمان ارسال درخواست حداقل شش ماه از تحصیلات آنها باقی مانده باشد و از نظر مالی به متقاضی وابسته باشند، می ‌توانند درخواست اقامت قبرس کنند. در این صورت متقاضی باید پنج هزار یورو دیگر به ازای هر فرزند وابسته برای درآمد سالیانه خود نشان دهد. فرزند وابسته باید همراه با درخواست خود تمام مدارک از جمله گواهی عدم سوء پیشینه ارائه کند. مجوز اقامت حتی بعد از رسیدن فرزندان وابسته به سن ۲۵ سال، ازدواج، پایان تحصیلات یا استقلال مالی معتبر خواهد بود.

در صورت تمایل فرزندان به تحصیل در قبرس، باید از طریق موسسه آموزشی درخواست مجوز اقامت موقت بعنوان دانشجو کنند. در پایان تحصیلات در قبرس، فرزندان می توانند درخواست اقامت کنند. البته والدین باید به ازای هر فرزند مبلغ پنج هزار یورو افزایش درآمد سالیانه نشان دهند.

والدین متقاضی و همسر او در صورت وابسته بودن به متقاضی، می توانند اقامت دریافت کنند. البته متقاضی باید مبلغ هشت هزار یورو به ازای هریک از آنان به مبلغ درآمد سالیانه خود اضافه کند و هر یک از والدین باید فرم درخواست و هزینه های مربوطه را همراه مدارک ارسال نمایند.

فرزندان بالای ۱۸ سال نیز که از نظر مالی به متقاضی وابسته نباشد می تواند مجوز مهاجرت دریافت کنند، به شرط اینکه حداقل سیصد هزار یورو از مبلغ خرید ملک  به نام او باشد. بعنوان مثال اگر متقاضی دو فرزند بزرگسال دارد که از نظر مالی مستقل هستند، باید ملکی به ارزش حداقل نهصد هزار یورو خریداری نماید. تاییدیه پرداخت 66 درصد قیمت خرید ملک باید همراه درخواست اقامت ارسال شود (یعنی ششصد هزار یورو). خرید ملک می تواند فقط به نام متقاضی یا هر دوی والدین یا فقط به نام فرزند یا هردوی والدین و فرزند باشد.

در چنین حالتی هر فرزند باید مدارک لازم را همراه درخواست خود ارسال کند، از جمله درآمد سالیانه سی هزار یورو و سپرده ای به مبلغ سی هزار یورو در یک موسسه مالی در قبرس به مدت سه سال.

سایر شرایط

متقاضی و همسر او باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نمایند. همچنین باید تایید کنند که قصد ندارند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در قبرس استخدام شوند.

دارنده مجوز اقامت باید ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز اقامت خود اقدام به اقامت در قبرس نماید.

متقاضی و خانواده همراه نباید بیش از دو سال خارج از قبرس باشند، در غیر اینصورت مجوز مهاجرت آنها به صورت خودکار لغو می‌گردد.

تمامی مدارک باید به زبان یونانی یا انگلیسی ترجمه رسمی و تایید سفارت در ایران شوند.

مراحل ارسال و بررسی پرونده

درخواست ها باید به صورت حضوری یا توسط نماینده رسمی  به اداره مهاجرت ارائه شوند. مبلغ پانصد یورو برای ارسال درخواست و هفتاد یورو به ازای هر شخص  برای ثبت نام در اداره مهاجرت باید پرداخت گردد. در صورت پذیرفته شدن، متقاضی و همراهانش باید به صورت حضوری برای انگشت نگاری و دریافت کارت اقامت مراجعه کنند.

درخواست توسط اداره مهاجرت بررسی شده و به وزارت کشور فرستاده می شود. ممکن است از متقاضی درخواست شود در یک مصاحبه شرکت نماید. وزارت کشور، متقاضی یا نماینده او و اداره مهاجرت را از تصمیم وزیر کشور مطلع خواهد ساخت.

بررسی درخواست بیش از دو ماه از تاریخ ارسال ان به طول نمی انجامد.

مدارک مورد نیاز

 1. کپی پاسپورت متقاضی و افراد وابسته 

 2. کپی مجوز اقامت موقت معتبر متقاضی و وابستگان در صورت اقامت در قبرس

 3. یک عکس رنگی از متقاضی و افراد وابسته شامل در پرونده، که در قبرس اقامت خواهند کرد

 4. رزومه متقاضی همراه با مدارک دانشگاهی (ارسال مدارک دانشگاهی اختیاری است)

 5. تاییدیه بانکی در خصوص سپرده بانکی متقاضی در یک بانک قبرسی در قبرس به میزان حداقل سی هزار یورو که نشان دهد این سپرده برای حداقل سه سال دست نخورده باقی خواهد ماند.

 6. مدارکی دال بر درآمد سالیانه حداقل سی هزار یورو از منابعی غیر از اشتغال در قبرس. مبلغ درآمد سالیانه به ازای همسر و هر فرزند وابسته متقاضی پنج هزار یورو افزایش می یابد. این مبلغ به ازای هریک از والدین متقاضی و یا والدین همسر هشت هزار یورو افزایش می یابد.

 7. سند یا قرارداد خرید ملک در قبرس که حداقل سیصد هزار یورو خریداری شده باشد. رسید پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار یورو از مبلغ خرید باید ارسال شده باشد.

 8. اظهارنامه رسمی متقاضی و همسر او که بیان کند آنها در قبرس مشغول به کار نخواهند شد. والدین وابسته نیز موظف به ارائه چنین اظهار نامه ای هستند.

 9. بیمه درمانی کامل برای متقاضی و وابستگان همراه

 10. گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی، همسر و والدین با ترجمه رسمی و تایید سفارت

 11. سند ازدواج متقاضی و شناسنامه فرزندان با ترجمه رسمی و تایید سفارت

مزایای مهاجرت سرمایه گذاری قبرس:

اخذ اقامت کشور قبرس از طریق سرمایه گذاری، دارای مزایای زیر است:

 • کشور قبرس به دلیل اروپایی بودنش و مالیاتهای پایینی که دارد گزینه مناسبی برای زندگی است.
 • هیچ کشوری در اروپا به این سرعت شهروندی و پاسپورت ارائه نمی دهد. ( حدود سه ماه)
 • دریافت اقامت دائم ظرف مدت 2 ماه و دریافت پاسپورت یک تا دو ماه پس از صدور اقامت دائم
 • دریافت پاسپورت برای همه افراد خانواده از جمله فرزندان وابسته زیر 28 سال
 • والدین متقاضی می توانند در پرونده شامل شوند به این شرط که محل سکونتی مجزا به ارزش 500,000 یورو + 5% مالیات در قبرس خریداری کنند.
 • مسافرت به بیش از ۱۵۵ کشور دنیا بدون ویزا و اجازه کار، اقامت و تحصیل در شنگن
 • ملزم نبودن به اقامت در کشور قبرس یا دانستن زبان
 • دریافت ویزای توریستی امریکا به آسانی و بدون هیچ معطلی
 • معافیت از مالیات برای منابع درآمد در هر کجای جهان
 • عدم نیاز به ارائه مدارک سابقه مدیریت، مدارک چگونگی به دست آوردن سرمایه

 لطفا توجه کنید که قبرس یک کشور عضو اتحادیه اروپا است اما نه حوزه شنگن. ویزاها و اجازه اقامتی که توسط قبرس صادر شود، اجازه سفر بدون ویزا به حوزه شنگن و بریتانیا را فراهم نمی سازد. تنها پاسپورت قبرس (که ظرف چند ماه بعد از انجام سرمایه گذاری اعطا می شود) اجازه زندگی و کار در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به علاوه اجازه سفر بدون ویزا به بیش از 155 کشور شامل حوزه شنگن، کانادا، بریتانیا را می دهد. برای دیدار از ایالات متحده باید ویزا گرفته شود. اما به زودی دارندگان پاسپورت قبرس می توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. نقشه زیر کشورهایی که با پاسپورت قبرس بدون ویزا می توان به آنها سفر کرد را نشان می دهد.نقشه ی کشورهای مجاز به سفر بدون نیاز به ویزا با پاسپورت قبرس

 

 

امتیاز برنامه ی مهاجرتی قبرس

 برای اطلاع از نحوه محاسبه شاخص به مقاله مقایسه برنامه های مهاجرتی مراجعه نمایید.

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر درباره ی مهاجرت سرمایه گذاری قبرس با کارشناسان مهاجرتی ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.مطالب مرتبط با مهاجرت به قبرس

انتخاب بین اخذ تابعیت قبرس از طریق سرمایه گذاری یا اقامت دائم قبرس از طریق سرمایه گذاری دارندگان پاسپورت قبرس به زودی می توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. مزایای شهروندی دوم پاسپورت برای فروش به سرمایه داران مهاجرت به قبرس آشنایی با قبرس
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش