خبر جدید از پاریسشرکت کنکاش، شروع به دریافت درخواست واریز هزینه Landing Fee از طرف دفتر مهاجرت کانادا مستقر در پاریس کرده است. لازم به توضیح است که درخواست رسیده متعلق به پرونده هایی است که حدودا 20 روز پیش بسته Update آنها ارسال شد. این بدین معنی است که پاریس به سرعت مشغول رسیدگی به پرونده های رسیده از آنکارا می باشد.

خبر جدید از پاریس
شرکت کنکاش، شروع به دریافت درخواست واریز هزینه Landing Fee از طرف دفتر مهاجرت کانادا مستقر در پاریس کرده است. لازم به توضیح است که درخواست رسیده متعلق به پرونده هایی است که حدودا 20 روز پیش بسته Update آنها ارسال شد. 

این بدین معنی است که پاریس به سرعت مشغول رسیدگی به پرونده های رسیده از آنکارا می باشد.

تخمین زده می شود که ظرف یک یا دو ماه پس از واریز هزینه لندینگ، مدیکال و ویزاها صادر شوند.

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش