انتشاراتانتشارات شرکت کنکاش

به عنوان یک مهاجر و دست اندرکار در اداره ی مهاجرت کانادا و در نتیجه سر و کار داشتن با مهاجرین تازه وارد از اقصی نقاط جهان به این کشور، روز به روز به این واقعیت بیشتر آگاهی می یافتم  که مهمترین مشکل مهاجرین عدم آشنایی آنها به قوانین و دستورالعملها در سرزمین جدیدشان است.
به دفعات  ناظر زیان دیدن و اتلاف وقت مهاجرین چه  تازه واردها و گاه قد یمی ترها  بودم که  با استفاده از کلمه ی "نمی دانستم"، "مطلع نبودم" و از این قبیل حتی به زندان نیز راه پیدا می کردند. واقع نمی دانستند که  ندانستن،  آنان را از اجرای قانون مبرا نمی کند.
شاهد بودم که افراد متعددی حتی با گذشت سال ها زندگی در کانادا و آمریکا ظاهرا می خواستند به مرور زمان شخصا با هر آنچه بایسته دانستن بود، خود آشنا شده و تجربه کنند اما بی خبر از، ازدست دادن حقوقشان و فرصت های موجود.
از این رو،  بر آن شدم تا تجا رب شخصی خود را  همراه با گردآوری و ترجمه متون کاملا مرتبط  با  نیازهای مهاجرین را که محصول بیش از 2 سال کار مداوم بود در 1200 صفحه و در قالب 4 کتاب به علاقه مندان تقدیم کنم.  امید است مورد استفاده قرار گیرند.
علاقمندان می توانند این کتابها  را از کتاب فروشی های ایرانی در آمریکا و کانادا و همچنین در دفاتر این شرکت تهیه کنند.
 
 
محمود محمودی 
موسس و مدیر عامل شرکت مهاجران کنکاش.

مطالب مرتبط با انتشارات

عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش