مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه استانی ساسکاچوان

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه استانی ساسکاچوان باید شرایط این برنامه را محقق سازند و ضمنا مبلغ ۷۵,۰۰۰ دلار بعنوان ودیعه بپردازند. چنانچه متقاضی در استان ساسکاچوان اسکان نکند و یا به تعهد خود در راه اندازی کسب و کار و مفاد قرارداد عمل ننماید، مبلغ سپرده به او مسترد نخواهد شد.

مهاجرت سرمایه گذاری در استان ساسکاچوان، کارآفرینی:


مهاجرت از طریق برنامه استانی ساسکاچوان:

حداقل ۳ سال سابقه مدیریت تجاری در بخشهای خصوصی و یا دولتی

حداقل دارایی ۳۰۰,۰۰۰ دلار کانادا
دیدار اکتشافی از استان به مدت ۵ روز

دخالت مستقیم و مدیریت روز به روز کسب و کار خود

ارائه ی طرح تجاری و یک طرح برای اقدامات بعد از اقامت

پرداخت ۷۵,۰۰۰ دلار ودیعه

تعهد در اجرای طرح تجاری -چنانچه متقاضی در استان ساسکاچوان اسکان نکند و یا به تعهد خود در راه اندازی کسب و کار و مفاد قرارداد عمل ننماید، مبلغ سپرده به او مسترد نخواهد شد.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۱۵۰,۰۰۰ دلار

محدودیت سن، تحصیلات و دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه وجود ندارد.

 

جهت اطلاع از مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری و سایر برنامه های استانی به برنامه های مهاجرتی مراجعه نموده و یا با کارشناسان کنکاش تماس حاصل نمایید.

دریافت خبرنامه کنکاش از طریق کانال تلگرام عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش