مهاجرت به انگلستان از طریق کارآفرینی

مهاجرت به انگلستان از طریق کارآفرینیمهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی (The Tier 1 (Entrepreneur روشی برای اخذ اقامت دائم انگلستان است که در آن داوطلبان باید طی یک دوره سه سال و چهار ماهه تجارتی را در انگلستان آغاز و دو کارمند انگلیسی را در سال آخر استخدام کنند و پس از انجام این امر ویزای اقامت آنها تمدید خواهد شد و به این ترتیب بعد از گذشت 5 سال، موفق به اخذ اقامت دائم در انگلستان می شوند.

شرکت کنکاش در حال حاضر برای این برنامه اقدام نمی کند.


مهاجرت به انگلستان از طریق کارآفرینی (Tier 1 (Entrepreneur

 

در این روش فرد با داشتن دو پارامتر به راحتی می تواند در راستای اخذ اقامت دائم انگلستان گام بردارد. آیتم اول مورد نیاز در این روش، نشان دادن دارایی معادل 200,000 پوند به مدت 3 ماه در یکی از بانک های مورد تایید دولت انگلستان است. بانک های مورد تایید دولت انگلستان در ایران دو بانک پارسیان و پاسارگاد هستند و 200,000 پوند می تواند بصورت ریالی (و با نرخ مرجع) در حساب متقاضی نشان داده شود که تقریباً نصف ارزش واقعی آن است.

در این روش داوطلبان باید طی یک دوره سه سال و چهار ماهه تجارتی را در انگلستان آغاز و دو کارمند انگلیسی را در سال آخر استخدام کنند و پس از انجام این امر، ویزای اقامت آنها تمدید خواهد شد و به این ترتیب بعد از گذشت 5 سال، موفق به اخذ اقامت دائم در انگلستان می شوند .

 تمامی امور مربوط به اخذ ویزای اولیه، انتخاب نوع تجارت و مشاوره امور اقامتی در راستای اقامت دائم انگلستان از طریق مؤسسه مهاجرتی کنکاش و با استفاده از مجرب ترین تیم آشنا به امور مهاجرت به کشور انگلستان صورت می گیرد.

موارد زیر معیارهای لازم برای کسب امتیاز، برای افرادی است که تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کار در بریتانیا را دارند:

موارد مهمی که افسران مصاحبه کننده برای قبولی متقاضی در نظر می گیرند (اثبات کار آفرینی):  

کار آفرینی، با توجه به عواملی که در ذیل آورده می شود توسط  افسر مهاجرت جهت مشخص کردن این موضوع که آیا شخص متقاضی به واقع کارآفرین است یا خیر انجام می گیرد.

 • مدارکی که شخص متقاضی ارائه کرده است
 • معتبر بودن منبع مالی اشاره شده
 • معتبر بودن و امکان پذیر بودن طرح های تجاری (بیزینس پلان) متقاضیان و تحقیقات بازاریابی ایشان، در چارپوب آن بخشی از فضای کسب و کار که برای فعالیت انتخاب کرده اند
 • تجربه آموزشی و کسب و کار قبلی متقاضی (یا فقدان آن)
 • تاریخچه مهاجرت و فعالیت های قبلی متقاضی در انگلستان
 • و هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر

 کسب امتیازهای لازم:

متقاضی می بایست در مجموع حداقل 95 امتیاز برای گرفتن ویزا کسب نماید. گرفتن این امتیازها به روش های ذیل امکان پذیر خواهد بود:

 

1. درخواست اصلی (اولیه)

متقاضی به روش زیر باید 75 امتیاز در این بخش کسب نماید.

 • با فراهم کردن مدارکی مبنی بر در اختیار داشتن 200,000 پوند (25 امتیاز)
 • با فراهم کردن مدارکی که نشان دهد این مبلغ در یک یا چند موسسه مالی باشد (حداکثر امتیاز 25)
 • مدارکی که نشان دهد آن مبالغ در بریتانیا قابل برداشت باشد (حداکثر امتیاز 25)  

این منابع (تسهیلات) مالی باید وارد کسب و کار متقاضی شود، نه اینکه مستقیماً در حسابی به اسم او باشد مگر اینکه شواهد کافی مبنی بر ارتباط متقاضی با کسب و کار مذکور موجود باشد.

برای درخواست هایی که در داخل بریتانیا داده می شود، مبالغی که قرار است در کسب و کاری سرمایه گذاری شود  نیز باید همچنین در داخل بریتانیا باشد.

متقاضی باید ۷۵ امتیاز  را در مجموع با استفاده از امتیازهای بدست آمده در بخشهای اشاره شده بالا کسب نماید.

 

2. زبان انگلیسی

برای کار آفرینی در انگلستان، متقاضیان باید مدارکی ارائه نمایند که نشان دهد آنها قابلیت صحبت کردن، ارتباط برقرار کردن، و فهمیدن زبان انگلیسی را تا سطح معینی دارند. این شرط و التزام با یکی از دو روش زیر انجام میگیرد:

 • شهروند یکی از کشورهای انگلیسی زبان باشد (مانند امریکا، استرالیا، کانادا و ...)
 • قبولی در آزمون زبان انگلیسی سطح B1 (برابر با نمره آیلتس 4)

با داشتن شرایط فوق 10امتیاز  به متقاضی داده خواهد شد.

 

3. تامین معاش

متقاضیان در این بخش باید ۱۰ امتیاز مبنی بر فراهم آوردن مدارکی که نشان دهد موجودی کافی برای تامین معاش خود و افراد تحت تکفل خود را در مدت اقامت در اختیار دارند بگیرند. لازم است متقاضیان مدارکی فراهم کنند که نشان دهد مقدار مشخصی وجه نقد برای حداقل سه ماه قبل از درخواست اقامت در بانک داشته باشند. (اقامت یا تمدید ویزا)

متقاضی باید مدارکی فراهم آورد که نشان دهد او دسترسی به مقدار وجه زیر را برای خود و خانواده اش دارد:

 • 3310 پوند در صورتی که متقاضی در خواست خود را خارج از بریتانیا انجام دهد.
 • 945 پوند در صورتی که شخص متقاضی در خواست خود را مبنی بر تمدید ویزای فعلی و یا درخواست اقامت داخل کشور بریتانیا انجام دهد.
 • 1890 پوند برای هر عضو خانواده در صورتی که متقاضی اصلی کمتر از 12 ماه در بریتانیا بوده است.
 • 630 پوند برای هر عضو خانواده در صورتی که متقاضی و اعضای خانواده مقیم بریتانیا باشند و متقاضی  اصلی بیش از 12 ماه در بریتانیا بوده است.

توجه داشته باشید که شخص متقاضی مبالغ اشاره شده فوق را علاوه بر آن 200,000 پوندی که قرار است برای سرمایه گذاری در کسب و کار به کار ببرد باید در اختیار داشته باشد.

 

تامین منبع مالی (200,000 پوند):

برای درخواست ویزا یا اقامت تحت روش کارآفرینی در انگلستان نیازی نیست که متقاضی 200 هزار پوند را شخصاً داشته باشد. او می تواند برای تامین منبع مالی از شخص ثالثی کمک بگیرد. این اشخاص ثالث شامل موارد ذیل هستند:

 • اعضای خانواده (در بریتانیا یا خارج از کشور)
 • سرمایه گذار دیگر (در بریتانیا و یا خارج از کشور)
 • شرکتهای دیگر (در بریتانیا و یا خارج از کشور)

توجه کنید که منبع مالی شخص ثالث تنها برای تامین آن 200 هزار پوند جهت سرمایه گذاری در کسب و کار مجاز است؛ یعنی اینکه متقاضی برای نشان دادن قدرت تامین معاش و کسب  10 امتیاز مربوط به آن نمی تواند از شخص ثالث کمک بگیرد و باید خود این مقدار پول را داشته باشد.

 

مدت زمان اعتبار ویزای کارآفرینی انگلستان و  دریافت اقامت و شهروندی:

اولین ویزا ۳ سال و ۴ ماه اعتبار خواهد داشت. سپس ویزا بمدت ۲ سال تمدید می شود. به این ترتیب متقاضی می تواند 5 سال لازم را در انگلستان سپری کند که شرط اقدام برای اخذ اقامت دائم انگلستان است.

کارآفرینان پس از اتمام ۳ سال در صورتی که شرایط ذیل را داشته باشند واجد شرایط تسریع در اخذ اقامت دائم انگلستان خواهند شد:

 • ایجاد 10 شغل تمام وقت برای کارگران مقیم به مدت حداقل 12 ماه؛ یا
 • داشتن گردش مالی حداقل 5 میلیون پوند در طی دوره 3 ساله

الزامات مربوط به تابعیت تحت تاثیر این موارد قرار نگرفته اند و حتی اگر کسی با گذراندن ۳ سال  اقامت دائم را کسب نماید، لازم است برای درخواست تابعیت دو سال دیگر و مطابق با شرایط اقامت و رعایت دیگر الزامات صبر نماید (تابعیت پس از 5 سال اقامت در انگلستان اعطا می شود).

درخواست تمدید ویزای کارآفرینی انگلستان

در صورتی که مهاجر کارآفرین در انگلستان با گذراندن ۳ سال اقامت واجد شرایط تسریع در اسکان نباشد، نیاز است که درخواست او برای کامل کردن ۵ سال اقامت در بریتانیا، دو سال دیگر  تمدید شود و در نتیجه می تواند برای اقامت دائم اقدام نماید.

این افراد باید 75 امتیاز را با روشهای زیر کسب نمایند:

 • با ارائه شواهدی که نشان دهنده سرمایه گذاری شخص متقاضی و یا سرمایه گذاری از طرف او بصورت مستقیم در یک یا چند کسب و کار در بریتانیا و حداقل به مبلغ 200 هزار پوند انجام گرفته باشد (حداکثر20 امتیاز).
 • با ارائه شواهدی مبنی بر پرداخت مالیات شخص متقاضی که به عنوان یک فرد، خود اشتغالی و یا کسب و کاری را راه اندازی نموده و در آن کسب و کار مدیر باشد، و یا به عنوان مدیر عامل کسب و کار فعلی ثبت نام کرده باشد. ( حداکثر20 امتیاز) این شرایط و الزامات در صورتی که شخص متقاضی آخرین اقامت / ویزا خود را تحت ردیف شماره ۱ (کارآفرین) گرفته باشد و مایل به تمدید اقامت باشد باید ظرف شش ماه از اعطای ویزای اولیه انجام گیرد.
 • با ارائه شواهدی که نشان دهنده فعالیت متقاضی در کسب و کار در زمان درخواست تمدید اقامت باشد(حداکثر 15 امتیاز).
 • با ارائه شواهدی که نشان دهد کسب و کار او دو موقعیت شغلی تمام وقت حداقل به مدت 12 ماه برای کسانی که در بریتانیا مستقر هستند ایجاد کرده است.( حداکثر20 امتیاز).

شخص متقاضی در صورتی که بتواند همه مدارک مربوطه در بخشهای بالا را فراهم نماید می تواند 75 امتیاز را کسب کند.

کارآفرین نیازی به فراهم آوردن مدارک زبان انگلیسی برای تمدید ویزا ندارد.

مدت زمان مجاز برای سپری کردن در خارج از انگلستان

کارآفرینان می توانند حداکثر به مدت 180 روز خارج از بریتانیا بمانند بدون اینکه حق خود برای درخواست اقامت دائم بعد از  ۳ سال (در صورت ایجاد ۱۰ شغل تمام وقت برای مدت یک سال و یا ایجاد گردش مالی به میزان 5 میلیون پوند) یا ۵ سال را از دست بدهند.

اجازه کار

کارآفرینان تنها می توانند در کسب و کاری فعالیت نمایند که در آن سرمایه گذاری کرده اند. و نمیتوانند کار دیگری را قبول کنند. اگر چه وابستگان آنها می توانند دنبال شغل باشند و یا در شغلهای خود اشتغالی در مدت زمان ویزایشان فعالیت نمایند. تنها محدودیت آنها این است که نمی توانند به عنوان پزشکان کارآموز یا دندانپزشک یا ورزشکاران حرفه ایی و یا مربیان ورزشی در بریتانیا کار کنند.

 

تیم کارآفرینی

متقاضیان همچنین می توانید در یک تیم کارآفرینی متشکل از دو نفر شرکت کنند اما هر یک باید دسترسی برابر به صندوق های سرمایه گذاری داشته باشد. آنها می توانند در یک زمان برای ویزا کارآفرینی با سطح برابر بودجه اقدام نمایند. اما هر دو باید در آزمون زبان قبول شوند و همچنین شرایط و الزامات تامین معاش در انگلستان را داشته باشند.

 

درخواست بازنگری

در صورتی که مامور مربوطه در خواست ویزای متقاضی را رد کند، متقاضی حق اعتراض و در خواست بازنگری رأی را ظرف مدت 28 روز از تاریخ اعلام رای خواهد داشت. متقاضی تنها با کمک اطلاعات و مدارکی که قبلا همراه با درخواست ویزا ارائه داده می تواند اعتراض نماید و اجازه ارائه دادن مدارک جدید برای درخواست رأی تجدید نظر نخواهد داشت. بنابراین توصیه می شود هنگام درخواست تجدید نظر حتما از متخصصین و افراد حرفه ای کمک بگیرید.

 

تجدید نظر (در مورد درخواست تمدید اقامت از داخل کشور انگلستان)

در صورتی که در خواست تمدید اقامت متقاضیانی رد شود، حق اعتراض و بازنگری رأی را ظرف مدت 10 روز خواهند داشت. متقاضی تنها با کمک اطلاعات و مدارکی که قبلاً همراه با درخواست ویزا داده می تواند اعتراض نماید و اجازه تسلیم مدارک جدید برای درخواست رأی تجدید نظر نخواهد داشت.

 بنابراین توصیه میشود هنگام درخواست تجدید نظر حتما از متخصصین و حرفه ای ها کمک بگیرید.

 

بعضی از مهمترین پرسش های متقاضیان 

آیا افراد تحت تکفل متقاضی نیز میتوانند به انگلستان (بریتانیای کبیر) وارد شوند ؟

در صورت قبولی پرونده ی متقاضی، افراد تحت تکفل متقاضی شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال نیز می توانند تقاضای ویزا انگلستان کنند.

تحصیل برای فرزندان تحت تکفل متقاضی Tier 1 چه شرایطی دارد؟

پس از ورود به کشور انگلستان، فرزندان متقاضیان می توانند از نظام آموزشی یکسان و رایگان همانند دانش آموزان انگلیسی بهره مند شوند. ولی در صورت تمایل می توانند به مدارس خصوصی نیز مراجعه کنند.

نظام درمان در انگلستان (بریتانیای کبیر) چگونه هست؟

فرد متقاضی و افراد تحت تکفل می توانند از سیستم پزشکی رایگان و موجود در انگلستان بهره مند شده و نیازی به داشتن بیمه درمانی خصوصی ندارند.

آیا همسر متقاضی اجازه کار در انگلستان را دارد؟

همسر افراد متقاضی میتواند بدون هیچ محدودیتی به اشتغال بپردازد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی مهاجرت به انگلستان از طریق کارآفرینی می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس بگیرید.دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش