کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان

کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان



این مقاله برنامه EB-5 آمریکا را با برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک که در حال حاضر تنها برنامه سرمایه گذاری در کانادا است که نیاز به ایجاد کسب و کار و مدیریت مستقیم بیزینس ندارد، مقایسه می کند. به کمک این مقاله شما می توانید یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در سراسر دنیا در حال افزایش اند. هر برنامه الزامات ویژه ی خود را دارد. میزان سرمایه گذاری و مزایایی که سرمایه گذار خارجی را به منظور کمک کردن به اقتصاد کشور جذب می کند. اگرچه محبوب ترین کشورها همچنان آمریکا و کانادا باقی می مانند و این کشورها بهترین برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را در دنیا دارند.

این مقاله برنامه EB-5 آمریکا را با برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک که در حال حاضر تنها برنامه سرمایه گذاری در کانادا است که نیاز به ایجاد کسب و کار و مدیریت مستقیم بیزینس ندارد، مقایسه می کند. این مقایسه به شما اجازه خواهد داد تا منافع هریک را مقایسه کنید تا بتوانید یک تصمیم آگاهانه بگیرید که کدام برنامه برای شما مناسب می باشد.


حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز:

برای برنامه EB-5 آمریکا، در یک مرکز منطقه ای تأیید شده در مناطق کم جمعیت، انجام سرمایه گذاری به مبلغ 500,000 دلار آمریکا مورد نیاز است.

برای  سرمایه گذاری در ایجاد یک کسب و کار توسط خودتان، مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز یک میلیون دلار است؛ که در این روش باید کسب و کار را شخصاً مدیریت نمایید.

برنامه ی مهاجرت سرمایه گذار کبک (QIIP) نیاز به سرمایه گذاری 800,000 دلار کانادایی برای یک دوره 5 ساله دارد که همه مبلغ بعد از آن دوره برگشت داده می شود، همچنین این امکان وجود دارد که مبلغ 220,000 دلار کانادا به عنوان سود مبلغ سرمایه گذاری اصلی پرداخت کنید و دیگر نیازی به پرداخت 800,000 دلار نخواهید بود.


ریسک سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری EB-5 آمریکا مستقیماً به پروژه در مرکز منطقه ای می رود و ضمانت ندارد. برخی سرمایه گذاری ها بازگشت سودآور دارند و برخی ندارند. اگر یک پروژه مرکز منطقه ای شکست بخورد، سرمایه گذاری نیز شکست می خورد. سرمایه گذاری کاملاً بر موفقیت مرکز منطقه ای انتخابی متکی است. نیاز به سعی و تلاش بسیار و تحقیقات فراوان در انتخاب مرکز منطقه ای به منظور حداقل نمودن ریسک سرمایه گذاری وجود دارد.

سرمایه گذاری QIIP کاملاً توسط دولت حمایت می شود، بنابراین فاقد ریسک درنظر گرفته می شود. بعد از سپری شدن دوره پنج ساله کل مبلغ به سرمایه گذار بدون هیچ سودی بازگشت داده می شود. همچنین امکان پرداخت 220,000 دلار به عنوان بهره وجود دارد.


زمان سرمایه گذاری:

در حالی که EB-5 نیاز دارد که سرمایه گذاری پیش از ارائه درخواست انجام شود (یا در روند کامل کردن سرمایه گذاری)، در برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک تنها در صورتی که درخواست تأیید شود، مبلغ سرمایه گذاری انتقال می یابد. وقتی درخواست تأیید شد، دولت یک نامه برای صدور یک گواهینامه انتخابی صادر می کند که در آن اشاره می کند که سرمایه گذار 110 روز زمان برای انتقال سرمایه دارد.


حداقل دارایی خالص:

در مورد برنامه EB-5 حداقل دارایی خالص وجود ندارد. تنها متقاضیان می بایست سرمایه لازم برای تکمیل کردن سرمایه گذاری مورد نیاز را در اختیار داشته باشند. اما در مورد برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کانادا از طریق استان کبک هر متقاضی و همسرش باید حداقل دارایی خالص 1.6 میلیون دلار کانادا را دارا باشند. از حاصل همه دارایی ها منهای بدهی ها دارایی خالص محاسبه می گردد. توجه شود که اتومبیل، کارهای هنری، و جواهرات دارایی در نظر گرفته نمی شوند.


منبع سرمایه ها:

برای برنامه EB-5 نیاز است که منبع مبلغ سرمایه گذاری (500,000 دلار یا یک میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری) اثبات شود. سرمایه ای که سرمایه گذاری می شود باید از منشأ خود تا انتقال به مرکز منطقه ای در آمریکا، ردیابی شود.

از طرفی دیگر، برای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، متقاضی می بایست منبع دارایی خالص را در کل اثبات کند. به عنوان مثال، اگر یک متقاضی دارایی خالص 2 میلیون دلار کانادا را در اختیار دارد، می بایست انباشته کردن قانونی 2 میلیون دلار کانادا را اثبات کند و نه فقط 800,000 دلار کانادا که حداقل میزان سرمایه گذاری مورد نیاز است. این مرحله معمولاً سخت ترین و زمان برترین بخش یک پرونده مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری است.


ایجاد شغل (کارآفرینی):

در سرمایه گذاری های مرکز منطقه ای آمریکا باید طی دو سال اول که سرمایه گذار ویزای اقامت شرطی در دست دارد، حداقل ده شغل تمام وقت برای شهروندان واجد شرایط آمریکا ایجاد کنند. شغل ها می توانند مستقیم یا غیر مستقیم باشند.

اگر بعد از دو سال با موفقیت شرایط ایجاد شغل به دست آمد، شرطی بودن ویزا تمام می شود و سرمایه گذاران اقامت دایم غیر شرطی دریافت می کنند. اگر شغل ها ایجاد نشوند، درخواست مهاجرت رد می شود. این دلیل دیگری است که چرا باید تحقیقات مناسب پیش از سرمایه گذاری در مورد مراکز منطقه ای انجام گیرد.

در برنامه کبک به مشارکت سرمایه دار در مدیریت نیازی نیست و الزامی برای کار آفرینی وجود ندارد.


تجربه مدیریتی:

هیچ سابقه مدیریتی برای برنامه EB-5 آمریکا نیاز نیست.

برای برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، یک متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی واجد شرایط طی پنج سال اخیر داشته باشد. سابقه مدیریتی باید شامل مدیریت سطح بالای منابع مالی و انسانی باشد.


دریافت ویزای سرمایه گذاری:

برنامه EB-5 آمریکا در ابتدا یک ویزای اقامت شرطی اعطا می کند تا پایان دوره دو ساله، اگر ده فرصت شغلی ایجاد شده باشد، اقامت دایم به شما اعطا خواهد شد.

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک، به محض سرمایه گذاری یک گواهینامه مبنی بر انتخاب شما از طرف دولت کبک (CSQ) اعطا می کند که برای درخواست مستقیم برای اقامت دایم کانادا استفاده می شود. وقتی CSQ دریافت می گردد، باید آزمایش پزشکی و گواهی عدم سوء پیشینه به دولت فدرال کانادا ارسال شود. از آنجایی که دولت فدرال مسئول پذیرش کانادا است، این قسمت از پروسه مهاجرت مربوط به دولت فدرال است.


محل اقامت:

متقاضیان EB-5 می توانند هرجایی در آمریکا ساکن شوند. متقاضیان کبک باید نشان دهند که قصد دارند در استان کبک ساکن شوند. هنگامی که اقامت دایم کانادا دریافت گردید، متقاضی طبق قانون آزادی حرکت در کانادا، مختار است در هر جایی از کانادا که مایل است، ساکن شود.


همراهی اعضای خانواده:

برنامه EB-5 آمریکا اجازه دربرداشتن همسر و فرزندان وابسته زیر 21 سال در یک درخواست را می دهد. برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری همسر و فرزندان وابسته زیر 19 سال را دربرمی گیرد.


سخن پایانی:

EB-5  و مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری هر دو جزو محبوب ترین برنامه ها در بازار ویزای سرمایه گذاری امروز هستند. هر برنامه مزایا و معایب خود را دارد. در حالی که پروسه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک پروسه پیچیده تری در زمینه تشکیل پرونده دارد (برای مثال اثبات منشأ کل ثروت و اثبات سابقه مدیریتی)، سرمایه گذاری کاملاً توسط دولت پشتیبانی می شود و بدون ریسک است. این در حالی است که در مورد برنامه EB-5 آمریکا می توان با تحقیقات مناسب در مورد مراکز منطقه ای و انتخاب صحیح پروژه، از ریسک سرمایه گذاری کاست.

ما مراکز منطقه ای با سوابق خوب که به مهاجرت موفق خارجی ها به آمریکا کمک می کنند را می شناسیم و می توانیم در یافتن مرکز منطقه ای مناسب به شما کمک کنیم در غیر این صورت شما را به سرمایه گذاری تشویق نمی کنیم.

هم کبک و هم آمریکا مزایایی استثنایی به افراد مقیم پیشنهاد می کنند. هر دو کشور می توانند آینده بهتری برای شما، فرزندان تان و نسل های آینده ارائه دهند. شما کدام یک را انتخاب می کنید؟

برای اطلاعات بیشتر درباره ی مهاجرت به کانادا و مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

Portugal Office

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

USA Office

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش