کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان

کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهاناین مقاله برنامه EB-5 آمریکا را با برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک که در حال حاضر تنها برنامه سرمایه گذاری در کانادا است که نیاز به ایجاد کسب و کار و مدیریت مستقیم بیزینس ندارد، مقایسه می کند. به کمک این مقاله شما می توانید یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در سراسر دنیا در حال افزایش اند. هر برنامه الزامات ویژه ی خود را دارد. میزان سرمایه گذاری و مزایایی که سرمایه گذار خارجی را به منظور کمک کردن به اقتصاد کشور جذب می کند. اگرچه محبوب ترین کشورها همچنان آمریکا و کانادا باقی می مانند و این کشورها بهترین برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را در دنیا دارند.

این مقاله برنامه EB-5 آمریکا را با برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک که در حال حاضر تنها برنامه سرمایه گذاری در کانادا است که نیاز به ایجاد کسب و کار و مدیریت مستقیم بیزینس ندارد، مقایسه می کند. این مقایسه به شما اجازه خواهد داد تا منافع هریک را مقایسه کنید تا بتوانید یک تصمیم آگاهانه بگیرید که کدام برنامه برای شما مناسب می باشد.


حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز:

برای برنامه EB-5 آمریکا، در یک مرکز منطقه ای تأیید شده در مناطق کم جمعیت، انجام سرمایه گذاری به مبلغ 500,000 دلار آمریکا مورد نیاز است.

برای  سرمایه گذاری در ایجاد یک کسب و کار توسط خودتان، مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز یک میلیون دلار است؛ که در این روش باید کسب و کار را شخصاً مدیریت نمایید.

برنامه ی مهاجرت سرمایه گذار کبک (QIIP) نیاز به سرمایه گذاری 800,000 دلار کانادایی برای یک دوره 5 ساله دارد که همه مبلغ بعد از آن دوره برگشت داده می شود، همچنین این امکان وجود دارد که مبلغ 220,000 دلار کانادا به عنوان سود مبلغ سرمایه گذاری اصلی پرداخت کنید و دیگر نیازی به پرداخت 800,000 دلار نخواهید بود.


ریسک سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری EB-5 آمریکا مستقیماً به پروژه در مرکز منطقه ای می رود و ضمانت ندارد. برخی سرمایه گذاری ها بازگشت سودآور دارند و برخی ندارند. اگر یک پروژه مرکز منطقه ای شکست بخورد، سرمایه گذاری نیز شکست می خورد. سرمایه گذاری کاملاً بر موفقیت مرکز منطقه ای انتخابی متکی است. نیاز به سعی و تلاش بسیار و تحقیقات فراوان در انتخاب مرکز منطقه ای به منظور حداقل نمودن ریسک سرمایه گذاری وجود دارد.

سرمایه گذاری QIIP کاملاً توسط دولت حمایت می شود، بنابراین فاقد ریسک درنظر گرفته می شود. بعد از سپری شدن دوره پنج ساله کل مبلغ به سرمایه گذار بدون هیچ سودی بازگشت داده می شود. همچنین امکان پرداخت 220,000 دلار به عنوان بهره وجود دارد.


زمان سرمایه گذاری:

در حالی که EB-5 نیاز دارد که سرمایه گذاری پیش از ارائه درخواست انجام شود (یا در روند کامل کردن سرمایه گذاری)، در برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک تنها در صورتی که درخواست تأیید شود، مبلغ سرمایه گذاری انتقال می یابد. وقتی درخواست تأیید شد، دولت یک نامه برای صدور یک گواهینامه انتخابی صادر می کند که در آن اشاره می کند که سرمایه گذار 110 روز زمان برای انتقال سرمایه دارد.


حداقل دارایی خالص:

در مورد برنامه EB-5 حداقل دارایی خالص وجود ندارد. تنها متقاضیان می بایست سرمایه لازم برای تکمیل کردن سرمایه گذاری مورد نیاز را در اختیار داشته باشند. اما در مورد برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کانادا از طریق استان کبک هر متقاضی و همسرش باید حداقل دارایی خالص 1.6 میلیون دلار کانادا را دارا باشند. از حاصل همه دارایی ها منهای بدهی ها دارایی خالص محاسبه می گردد. توجه شود که اتومبیل، کارهای هنری، و جواهرات دارایی در نظر گرفته نمی شوند.


منبع سرمایه ها:

برای برنامه EB-5 نیاز است که منبع مبلغ سرمایه گذاری (500,000 دلار یا یک میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری) اثبات شود. سرمایه ای که سرمایه گذاری می شود باید از منشأ خود تا انتقال به مرکز منطقه ای در آمریکا، ردیابی شود.

از طرفی دیگر، برای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، متقاضی می بایست منبع دارایی خالص را در کل اثبات کند. به عنوان مثال، اگر یک متقاضی دارایی خالص 2 میلیون دلار کانادا را در اختیار دارد، می بایست انباشته کردن قانونی 2 میلیون دلار کانادا را اثبات کند و نه فقط 800,000 دلار کانادا که حداقل میزان سرمایه گذاری مورد نیاز است. این مرحله معمولاً سخت ترین و زمان برترین بخش یک پرونده مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری است.


ایجاد شغل (کارآفرینی):

در سرمایه گذاری های مرکز منطقه ای آمریکا باید طی دو سال اول که سرمایه گذار ویزای اقامت شرطی در دست دارد، حداقل ده شغل تمام وقت برای شهروندان واجد شرایط آمریکا ایجاد کنند. شغل ها می توانند مستقیم یا غیر مستقیم باشند.

اگر بعد از دو سال با موفقیت شرایط ایجاد شغل به دست آمد، شرطی بودن ویزا تمام می شود و سرمایه گذاران اقامت دایم غیر شرطی دریافت می کنند. اگر شغل ها ایجاد نشوند، درخواست مهاجرت رد می شود. این دلیل دیگری است که چرا باید تحقیقات مناسب پیش از سرمایه گذاری در مورد مراکز منطقه ای انجام گیرد.

در برنامه کبک به مشارکت سرمایه دار در مدیریت نیازی نیست و الزامی برای کار آفرینی وجود ندارد.


تجربه مدیریتی:

هیچ سابقه مدیریتی برای برنامه EB-5 آمریکا نیاز نیست.

برای برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، یک متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی واجد شرایط طی پنج سال اخیر داشته باشد. سابقه مدیریتی باید شامل مدیریت سطح بالای منابع مالی و انسانی باشد.


دریافت ویزای سرمایه گذاری:

برنامه EB-5 آمریکا در ابتدا یک ویزای اقامت شرطی اعطا می کند تا پایان دوره دو ساله، اگر ده فرصت شغلی ایجاد شده باشد، اقامت دایم به شما اعطا خواهد شد.

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک، به محض سرمایه گذاری یک گواهینامه مبنی بر انتخاب شما از طرف دولت کبک (CSQ) اعطا می کند که برای درخواست مستقیم برای اقامت دایم کانادا استفاده می شود. وقتی CSQ دریافت می گردد، باید آزمایش پزشکی و گواهی عدم سوء پیشینه به دولت فدرال کانادا ارسال شود. از آنجایی که دولت فدرال مسئول پذیرش کانادا است، این قسمت از پروسه مهاجرت مربوط به دولت فدرال است.


محل اقامت:

متقاضیان EB-5 می توانند هرجایی در آمریکا ساکن شوند. متقاضیان کبک باید نشان دهند که قصد دارند در استان کبک ساکن شوند. هنگامی که اقامت دایم کانادا دریافت گردید، متقاضی طبق قانون آزادی حرکت در کانادا، مختار است در هر جایی از کانادا که مایل است، ساکن شود.


همراهی اعضای خانواده:

برنامه EB-5 آمریکا اجازه دربرداشتن همسر و فرزندان وابسته زیر 21 سال در یک درخواست را می دهد. برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری همسر و فرزندان وابسته زیر 19 سال را دربرمی گیرد.


سخن پایانی:

EB-5  و مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری هر دو جزو محبوب ترین برنامه ها در بازار ویزای سرمایه گذاری امروز هستند. هر برنامه مزایا و معایب خود را دارد. در حالی که پروسه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک پروسه پیچیده تری در زمینه تشکیل پرونده دارد (برای مثال اثبات منشأ کل ثروت و اثبات سابقه مدیریتی)، سرمایه گذاری کاملاً توسط دولت پشتیبانی می شود و بدون ریسک است. این در حالی است که در مورد برنامه EB-5 آمریکا می توان با تحقیقات مناسب در مورد مراکز منطقه ای و انتخاب صحیح پروژه، از ریسک سرمایه گذاری کاست.

ما مراکز منطقه ای با سوابق خوب که به مهاجرت موفق خارجی ها به آمریکا کمک می کنند را می شناسیم و می توانیم در یافتن مرکز منطقه ای مناسب به شما کمک کنیم در غیر این صورت شما را به سرمایه گذاری تشویق نمی کنیم.

هم کبک و هم آمریکا مزایایی استثنایی به افراد مقیم پیشنهاد می کنند. هر دو کشور می توانند آینده بهتری برای شما، فرزندان تان و نسل های آینده ارائه دهند. شما کدام یک را انتخاب می کنید؟

برای اطلاعات بیشتر درباره ی مهاجرت به کانادا و مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط با کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان

برنامه استارتاپ ویزا: مسیری جایگزین به سوی کانادا اقامت کانادا از طریق برنامه استارت آپ آیا مهاجرت از طریق سرمایه گذاری آینده ای در کانادا دارد؟ مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی حذف شرط اسپانسرشیپ دو ساله خانواده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا افزایش سن فرزند وابسته در پرونده های مهاجرتی کانادا سرویس رایگان آموزش زبان فرانسه بصورت آنلاین در سایت اداره مهاجرت کبک بازگشایی برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک در سال 2017 مزایای کاری و تفریحی برنامه سرمایه گذاری استان منیتوبا دوره جدید جذب پرونده های برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک برای سال 2017 – 2018 توسط دولت کبک سرمایه گذاران به برنامه های استانی کانادا روی می آورند مهاجرت به کانادا با برنامه های استانی، منیتوبا یا آنتاریو مهاجرت به کبک کانادا برای ایرانی ها گران تر می شود احمد حوسن: وزیر جدید اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا مهاجرت به کانادا با سرمایه گذاری در منیتوبا و مبلغ وثیقه کودکان آینده ی ما هستند گام به گام مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استان کبک نقاط قوت و ضعف مهاجرت به کانادا از طریق راه اندازی کسب و کار آیا "مهاجرت به کانادا تنها با پرداخت 100,000 دلار" واقعیت دارد؟ کانادا اصلاح سن فرزندان وابسته را پیشنهاد می کند کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان آیا کانادا برنامه ای جدید برای مهاجران سرمایه گذار فدرال معرفی می کند؟ اخذ شهروندی و پاسپورت کانادا کانادایی ها خواستار جذب مهاجر بیشتر هستند چگونه از اقامت در کانادا انصراف دهیم و همچنان شهروند کانادا باقی بمانیم افراد مقیم دائم آمریکا (دارنده گرین کارت) و افراد مقیم دائم کانادا (دارنده کارت PR) هر کدام چه تعهداتی دارند و کدام ملزم هستند مالیات بر درآمد خارجی پرداخت کنند؟ بهترین مقصد ها برای مهاجران جدید به کانادا در سال 2016 منتشر شد در مورد برنامه های استانی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری بیشتر بدانیم چه استان هایی مقصد بیشترین مهاجرین سرمایه گذاری در کانادا بوده اند؟ چه کشورهایی بیشترین تعداد مهاجرین به کانادا را دارند؟ وزیر مهاجرت کانادا متعهد می شود برنامه های مهاجرتی را ساده کند و از شر قوانین دست و پا گیر خلاص شود مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در یک نگاه/ مقایسه برنامه ی استان های مختلف کانادا جذب مهاجران بیشتر در سال 2017 در استان های کانادا آمریکا یا کانادا؛ کدام کشور بهترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری را دارد؟ خبر کبک بازگشایی و ظرفیت برنامه مهاجرت کبک بازگشایی برنامه کبک اقامت دائم برای والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در کانادا اقامت داِئم و فوری برای همسران کانادایی ها تغییرات قانون شهروندی کانادا کانادا تمایل به جذب کدام مهاجران دارد؟ ویزای تحصیلی کانادا آمریکا و کانادا؛ مقصدهای نخبگان مهاجر ایرانی اقامت در کانادا پس از تحصیل

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش