تغییرات جدید در برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دومینیکا

تغییرات جدید در برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دومینیکادولت دومینیکا به اعمال تغییرات بیشتر ادامه می دهد تا بتواند قدرت رقابتی برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری را افزایش دهد. مجموعه تغییرات کنونی بسیار کارامد هستند و تا 31 مارس 2018 ادامه خواهد یافت.

کشور مشترک المنافع دومینیکا

تغییرات جدید در برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در دومینیکا (هزینه ها و سن وابسته ها)

دولت دومینیکا به اعمال تغییرات بیشتر ادامه می دهد تا بتواند قدرت رقابتی برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری را افزایش دهد. مجموعه تغییرات کنونی بسیار کارامد هستند و تا 31 مارس 2018 ادامه خواهد یافت. 

بخش اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دولت دومینیکا تغییرات زیر را در هزینه ها و شرایط سنی این برنامه اعلام کرده است: تغییری در زمینه ی سرمایه گذاری از طریق کمک به دولت 100,000دلار و یا خرید ملک 200,000 دلار صورت نگرفته است.

کشور دومینیکا به مانند دیگر کشورهای کارائیب به دنبال این است که به سرعت اقتصادش را احیا کند بعد از آنکه اخیرا یک فاجعه ی طبیعی به نام طوفان ماریا را پشت سر گذاشت. نخست وزیر دومینیکا روزولت اسکریت اظهار داشت که مسئولین علیرغم سختی کار کماکان سخت به تلاش خود ادامه می دهند. شبکه های ارتباطی کلیدی کشور دوباره بازسازی شدند.

با این حال کشور در حال حاضر به پول بیشتری برای جبران تبعات زیانبار این فاجعه ی طبیعی نیاز دارد. منبع مهم سرمایه برای توسعه ی اقتصاد دومینیکا سرمایه گذاری خارجی ها است که به دنبال اخذ تابعیت این کشور هستند. به منظور اینکه بتوان سرمایه ی کافی برای بازسازی کشور بعد از طوفان جذب کرد مقامات دومینیکا تصمیم گرفتند تا اقداماتی را به منظور تسهیل کردن اخذ تابعیت برای سرمایه گذاران انجام دهند.

دولت دومینیکا تغییرات زیر را در رابطه با برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری اعلام کرده است.

برای اینکه بتوان تابعیت کشور مشترک المنافع دومینیکا را از طریق روش سرمایه گذاری به دست اورد باید یکی از روش های زیر را انتخاب کرد:

1. کمک به صندوق دولت به مبلغ 100,000 دلار بسته به تعداد افراد وابسته ای که در لیست درخواست هستند. 

2. سرمایه گذاری در املاک تعیین شده به ارزش حداقل 200,000 دلار.

برای درخواست های که قبل از 31 مارس 2018 تحویل داده شده باشند.

سن فرزندان وابسته

حداکثر سن فرزندان وابسته ی  واجد شرایط به 30 سال افزایش یافته است.

معنی "وابسته" در قانون شماره 2 قوانین اصلی به شرح زیر اصلاح شد "فرزند متقاضی اصلی بین 18 تا 30 سال که بصورت تمام وقت در یک موسسه و یا مرکز آموزش عالی شناخته شده بعد از تولد 18 سالگی اش حضور دارد و تماما توسط متقاضی اصلی حمایت مالی می شود".

ماده 4 تبصره 13 قانون اساسی به این شرح اصلاح شده است؛ "هر متقاضی 18 تا 30 ساله ای که به عنوان وابسته ی متقاضی اصلی درخواست می دهد و مشغول تحصیلات عالیه است باید رونوشت رسمی یک موسسه ی شناخته شده و رسمی و یا نامه ی تایید شده ی یک مقام رسمی معتبر که حضور متقاضی را در برهه ی کنونی در آن موسسه تایید کند ارائه دهد".

معنی "وابسته" در ماده 2 قانون اساسی "به دختر مجردی که 30 سال و یا کمترسن دارد و با متقاضی اصلی زندگی می کند و تحت حمایت کامل او است حتی اگر دانشجو تمام وقت نباشد".

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بالا ، فرزندی که 30 سال سن دارد به عنوان وابسته پذیرفته می شود در حالی که فرزندی که 31 سال سن دارد در برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری پذیرفته نمی شود.

سن والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ وابسته

اگر سن والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ 55 سال باشد اما سن همسر کمتر از 55 سال باشد هم والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ و هم همسر مشمول درخواست تابعیت خواهند شد: 

معنی " وابسته"  در قانون 2 قوانین اصلی بدین صورت اصلاح شده است " والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و یا همسر متقاضی اصلی که 55 سال و یا بیشتر سن دارد و با متقاضی زندگی می کند و توسط او حمایت  می شود".

فرزندانی که بعد از تایید و موافقت با درخواست متولد می شوند

تبصره های 1 و 2 قانون اساسی به این صورت اصلاح شده است که "فرزند متقاضی که بیش از 5 سال سن نداشته و بعد از اخذ تابعیت توسط متقاضی متولد شده است، هزینه ی بررسی پرونده ای برابر 500 دلار امریکا دارد".

هزینه ی صحت اطلاعات برای همسر

تبصره های 1 و 2 قانون اساسی به این صورت اصلاح شده است که " 4,000 دلار امریکا هزینه ی بررسی پرونده و بررسی صحت اطلاعات افرادی که بالای 16 سال سن دارند از جمله همسر متقاضی اصلی ". 

هزینه ی بررسی پرونده

هزینه ی بررسی پرونده برای تحویل درخواست اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری  که 3,000 دلار بود به 1,000 دلار کاهش یافته است.

هزینه های شهروندسازی

هزینه های شهروند سازی از 750 دلار به 250 دلار کاهش یافته است.

افزودن افراد وابسته قبل از موافقت و تایید درخواست 

ممکن است متقاضی اصلی تقاضا کند که فرد وابسته ی واجد شرایط در فرم درخواست گنجانده شود که قبلا به واحد اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری تحویل داده شده است اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. تقاضا باید به بخش اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری ارائه شود تا زمانی که تمام هزینه ها پرداخت می شود و تمام فرم های لازم برای گنجاندن فرد وابسته جدید در درخواست اصلاح می شود. واحد اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری این حق را دارد که درخواستی را به این دلیل که فرد وابسته ی اضافه شده بررسی صحت اطلاعات را انجام نداده است رد کند. 

برداشتن (حذف) فرد وابسته از لیست درخواست بعد از تایید درخواست و قبل از پرداخت هزینه ی سرمایه گذاری

متقاضی اصلی ممکن است تقاضا کند که یکی از افراد وابسته ای که در لیست درخواست بوده است و مورد تایید قرار گرفته است حذف شود (برداشته شود) تا زمانی که درخواست کتبی به واحد اخذ تابعیت ازطریق سرمایه گذاری تحویل داده می شود و قبل از اینکه تمام هزینه های سرمایه گذاری پرداخت شود. واحد اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دولت دومنیکا باید این درخواست را محض احتیاط بررسی کند و تعیین کند که فرد مورد نظر را از لیست بردارد یا نه. اگر فرد وابسته از لیست افراد متقاضی برداشته شود هیچ کدام از هزینه های بررسی پرونده و بررسی صحت اطلاعات به متقاضی اصلی برگردانده نمی شود. 

درخواست اخذ تابعیت و هزینه های بررسی پرونده 

علاوه بر مبلغ سرمایه گذاری برای پروژه ی مورد نظر، هزینه ها ی دیگر نیز باید توسط اعضای خانواده پرداخت شود.  

این هزینه ها به شرح زیر است:

هزینه ی بررسی پرونده برای درخواست                      1,000 دلار امریکا

هزینه های بررسی پرونده (هم برای سرمایه گذاری در ملک و هم کمک به دولت اجباری است)

- متقاضی اصلی                                                  7,500 دلار امریکا

- همسر                                                               4,000 دلار امریکا

- افراد وابسته ی 16 سال و بالاتر                             4,000 دلار امریکا

در برخی موارد بررسی بیشتر صحت اطلاعات پرونده بر حسب نوع تابعیتی که متقاضی ممکن است اخذ کند مورد نیاز است.

سایر هزینه ها

- هزینه ی گواهی شهروندسازی                     250 دلار امریکا برای هر نفر

- هزینه ی صدور سریع پاسپورت                    1,200 دلار امریکا برای هر نفر

هزینه های دولتی برای سرمایه گذاری در زمینه ی ملک 

- حداقل مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه ی ملک 200,000 دلار امریکا است. 

- هزینه های دولتی زیر برای متقاضی اصلی و افراد وابسته اش به شرح زیر لحاظ می شوند :

1) 25,000 دلار برای متقاضی اصلی

2) 35,000 دلار برای متقاضی اصلی که با همسرش درخواست می دهد

3) 35,000 دلار برای خانواده ی 4 نفره ای که شامل متقاضی اصلی و 3 نفر فرد وابسته است

4) 50,000 دلار برای یک خانواده ی 6 نفره که شامل متقاضی اصلی و 5 نفر فرد وابسته است

5) 70,000 دلار برای یک خانواده  ی 7 نفره و بیشتر که شامل متقاضی اصلی و 6 نفر فرد وابسته  و یا بیشتر می شود.

 کسانی که مایلند تابعیت اقتصادی دومینیکا را بدست آورند باید سریعا تصمیم بگیرند چرا که با توجه به تغییرات صورت گرفته در این برنامه ی مهاجرتی اخذ تابعیت بسیار ارزان تر از قبل شده است.


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی اخذ تابعیت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.مطالب مرتبط با تغییرات جدید در برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دومینیکا

اخذ تابعیت و پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری شاهد رشد بی سابقه بوده است پاسپورت دومینیکا: برنامه ای محبوب برای اخذ پاسپورت در سراسر جهان پاسپورت دومینیکا 34 درصد از افراد متمول، پاسپورت دوم دارند سوالات متداول راجع به برنامه پاسپورت دوم کشور دومینیکا دومینیکا: اولین کشور سازگار با تغییر اقلیم سفر بدون ویزا به روسیه با پاسپورت دومینیکا چرا باید به دریافت پاسپورت دوم فکر کرد؟ سیستم مالیاتی دومینیکا و مزایای آن: نکاتی که باید پیش از اقدام برای اخذ پاسپورت دومینیکا بدانید نخست وزیر دومینیکا: 52 درصد درآمد دولت در سال مالی 2018 از برنامه پاسپورت دومینیکا به دست می آید جزئیاتی درباره دومینیکا که سرمایه گذاران خارجی کنجکاو هستند پیش از دریافت پاسپورت آن بدانند تحقیقات نشان می دهند که دومینیکا بهترین کشور برای اخذ پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری می باشد پاسپورت دومینیکا: تمام آنچه که باید درباره آموزش، درمان و زندگی در این جزیره بدانید دومینیکا در شرف امضای توافق نامه سفر بدون ویزا به روسیه، امارات متحده عربی، و به احتمال زیاد چین دومینیکا بالاترین آمار رسمی اعلام شده برای متقاضی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در سال 2017 جایگاه نخست دومینیکا در بین کشورهای ارائه دهنده ی برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری تغییرات جدید در برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دومینیکا هر آنچه درباره برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا باید بدانید با دومینیکا بیشتر آشنا شویم- قابل توجه متقاضیان اخذ پاسپورت دومینیکا سوالات رایج درباره دومینیکا و برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری سوالات رایج درباره برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری تجربیات من درباره خرید پاسپورت دوم از کشور دومینیکا اصلاحات برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری خانواده های بیشتری را جذب می کند تغییرات جدید در مورد برنامه ی دریافت پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری اسناد و مدارک لازم برای شهروندی و پاسپورت کشور مشترک المنافع دومینیکا از طریق سرمایه گذاری مزایای شهروندی و اخذ پاسپورت دومینیکا ارزان ترین انتخاب برای شهروندی دوم: پاسپورت دومینیکا مبلغ سرمایه گذاری برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا افزایش نخواهد یافت برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری اول ماه آگوست 2016 گران خواهد شد. ورود بدون ویزای اتباع دومینیکا و گرانادا به حوزه شنگن و افزایش متعاقب قیمت برنامه اخذ پاسپورت دومینیکا و پاسپورت گرانادا پاسپورت دومینیکا اقتصاد دومینیکا زندگی در دومینیکا آب و هوای دومینیکا آشنایی با دومینیکا- قابل توجه متقاضیان اخذ پاسپورت دومینیکا

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش