نقش برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در رشد تولید خالص داخلی کشورهای حوزه ی کارائیب

نقش برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در رشد تولید خالص داخلی کشورهای حوزه ی کارائیبنقشی که برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای حوزه ی کارائیب ایفا می کند قابل اغراق نیست.

پاسپورت-کارائیب-سرمایه-گذاری
جدول بالا نشان دهنده ی سهم جذب برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در تولید خالص داخلی کشورهای مختلف است که کشور سنت کیتس و نویس با 27 درصد بیشترین میزان از تابعیت از طریق سرمایه گذاری را در تولید خالص داخلی را به خود اختصاص داده است. 

چگونه برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری محرک رشد در کشورهای حوزه ی کارائیب است؟

نقشی که برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای حوزه ی کارائیب ایفا می کند قابل اغراق نیست. در حالی که هیچ روشی برای سنجش میزان کمک غیر مستقیم این برنامه به تولید خالص داخلی وجود ندارد - مانند اشتغالی که به واسطه ی انجام ساخت و سازهای جدید بوجود آمده است - اما برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری تکیه گاه اصلی اقتصاد کشورهای کارائیب است. 

در سال 2015 طوفان Erika ضربه ی شدیدی به اقتصاد کشور دومنیکا وارد کرد و فعالیت تجاری این کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داد. برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری دومنیکا نقش مهمی در بازسازی ایفا کرده و منبع اصلی تامین سرمایه برای ساختن پروژه های مسکن به منظور اسکان مجدد افرادی است که خانه های خود را در طوفان Erika  از دست داده اند. 

Gaston Browne نخست وزیر کشور آنتیگوا و باربودا گفته است که برنامه ی تابعیت از طریق سرمایه گذاری 25 درصد از درآمد دولت این کشور را به خود اختصاص داده است. به ازای هر 25 متقاضی که برنامه ی خرید ملک را انتخاب می کنند، اقتصاد آنتیگوا و باربودا یک درصد رشد پیدا می کند. 

در سال دوم از اجرای برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری، میزان درآمد حاصل از فروش پاسپورت دو برابر مجموع درآمد حاصل از سایر کالاهای صادراتی این کشور همچون جوز هندی، کاکائو و موز بوده است. 

در سنت کیتس و نویس فروش پاسپورت در واقع همان نقش نیشکر را در اقتصاد این کشور دارد. فروش پاسپورت در زمان اوجش در سال 2013 و قبل از ورود رقبای سرسخت همچون گرانادا، سنت لوسیا و آنتیگوا به برنامه ی تابعیت از طریق سرمایه گذاری نزدیک به نیمی از تولید خالص داخلی کشور را تشکیل می داد. حتی امروزه نیز حدود سی درصد از اقتصاد این کشور را برنامه ی تابعیت از طریق سرمایه گذاری تشکیل می دهد. نشریه ی Investment Migration Insider اخیرا گزارش داده است که اقتصاد قبرس در مجموع وابسته به برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری است تا بتواند رشد مثبت تولید خالص داخلی خود را حفظ کند. مالتا شاید تنها کشوری است که می تواند به راحتی خود را از وابستگی به برنامه ی اخذ اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری برهاند. اقتصاد این کشور سال گذشته 650 میلیون یورو رشد داشته است و فقط حدود 30 درصد از این مبلغ حاصل سرمایه گذاری بوده است. 

پاسپورت-گرانادا-دومینیکا

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش