اخذ تابعیت یا پاسپورت دوم

اخذ تابعیت یا پاسپورت دوممعنا، ساختار و حیطه تابعیت در حال تغییر است زیرا قوانین اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی با دوره مدرن سازگار شده است. در مقایسه، مکانیزم های قانونی واقعی که از طریق آنها افراد می توانستند تابعیت یک یا چند کشور را بدست آورند در طول زمان ثابت مانده است.

اخذ تابعیت یا پاسپورت دوم 

اخذ-تابعیت-پاسپورت-دوم


معنا، ساختار و حیطه تابعیت در حال تغییر است زیرا قوانین اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی با دوره مدرن سازگار شده است. در مقایسه، مکانیزم های قانونی واقعی که از طریق آنها افراد می توانستند تابعیت یک یا چند کشور را بدست آورند در طول زمان ثابت مانده است و دسته بندی آنها نسبتا آسان است. این مقاله تابعیت از طریق سرمایه گذاری، تابعیت از طریق تولد و تابعیت از طریق اصل و نسب را تمیز می دهد و یک دید کلی از  صنعت پویایی که در دهه های اخیر حول تابعیت از طریق سرمایه گذاری رونق گرفته را ارائه می دهد.

 • تابعیت از طریق سرمایه گذاری، تابعیت از طریق تولد، تابعیت از طریق اصل و نسب

سه مکانیزم اصلی برای ارائه تابعیت به افراد وجود دارد:

 مورد اول، تابعیت از طریق تولد است که بر مبنای تولد یک فرد در یک حوزه قضایی خاص است. این قانون تابعیت در بیشتر ایالات متحده آمریکا شایع و در کشورهای دیگر نادر است. برای مثال، در اروپا هیچ کشوری وجود ندارد که تابعیت اروپا را بدون هیچ شرطی فقط بر مبنای تولد به کسی اهدا کند. با این وجود در شرایط خاص، این نوع تابعیت در هنگام تولد به کودکان برخی  از مهاجران داده می شود.

دومین مکانیزم، تابعیت از طریق اصل و نسب یا ارث است. امروزه این مدل تابعیت، رایج ترین مدل است و به کودکانی که پدر یا مادرشان تابعیت کشور دیگری را دارند، تابعیت آن کشور داده می شود. این نوع تابعیت به بچه هایی که پدر و مادرشان اصالتا برای کشوری هستند ولی از آنجا به کشور دیگری مهاجرت کردند و کسانی که وابستگی نژادی، فرهنگی یا هر وابستگی دیگری به یک کشور دارند اجازه می دهد تا ادعای تابعیت کنند. در مورادی که مرزهای یک کشور در طول زمان تغییر کرده باشد و گروه های قومی در چند کشور پراکنده شده باشند، معاهده های بین المللی اغلب تصمیم میگیرند که این نوع تابعیت به کجا اعمال می شود.

 سومین مکانیزم ، کسب شهروندی از روش های دیگر از جمله سرمایه گذاری است. شهروندی از روش های دیگر به افرادی که تابعیت یک کشور را ندارند این اجازه را می دهد تا از طریق قانون یا پروسه درخواست، شهروندی کشور خاصی را بدست آورند. معمولا، معیار این دسته از شهروندی شامل کمترین الزام اقامتی و کمترین دانش زبان محلی و سنت آن کشور است اما این موارد در هر حوزه قضایی متفاوت است. در برخی موارد خاص، مانند موردی که اخیرا در فرانسه مشاهده شد، شهروندی به دلیل خدمات قهرمانانه و استثنائی نیز اهدا می شود. برای مثال، یک مهاجر بدون ویزا و اهل مالی زندگی یک بچه را در فرانسه نجات داد و تابعیت فرانسه به او اهدا شد.

زیر مجموعه مکانیزم سوم، اخذ تابعیت و پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری است. پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری نشان دهنده پروسه قانونی است که در آن تابعیت و پاسپورت یک کشور از طریق کمک اقتصادی به آن کشور، به افراد اهدا می شود. در حالی که اولین برنامه های مدرن تابعیت و پاسپورت دوم توسط جزایر حوزه کارائیب یعنی سنت کیتس و نویس و دومینیکا به ترتیب در دهه های 80 و 90 آغاز شد، قانون اهدای تابعیت  دوم بر مبنای اقتصاد به دوران رومیان بر می گردد. در آن زمان تابعیت به مردم کشور های همسایه و کشور های فتح شده (اغلب در عوض پول) اهدا می شد تا هم آنها را رومی کنند و هم امپراتوری را تقویت کنند.

 • تاریخ خلاصه ای از تابعیت

ریشه مفهوم غربی تابعیت به دوران امپراتوری رومی ها برمی گردد.  به دلیل نیاز به مردم مختلف در امپراتوری رو به توسعه رومی ها، قانون دانان روم، تابعیت را به عنوان وضعیتی قانونی با حقوق و تعهدات مختلف خصوصی و عمومی به افراد و گروه های خاص می دادند. در تئوری سیاسی روم قدیم، این کشور، جامعه ای از شهروندان بود که هویتشان دیگر لزوما با مکان اقامتی آنها مرتبط نبود. جمهوری روم همچنین پروسه تابعیت نسبتا منعطفی را آغاز کرد تا  اشخاص در نواحی فتح شده بتوانند به راحتی تابعیت روم را به دست آورند و به سرعت جزء مستعمره آنها قرار بگیرند.

در دوره امپراتوری، این خصیصه جهانی حقوق تابعیت رومی توسعه یافت  و امپراتور های روم، تابعیت را به افراد غیر شهروندی که کارهای با ارزش و خاص برای کشور می کردند، اهدا می کردند.

 قانون constitutio antoniniana در سال 212 پس از میلاد، مبنایی برای مفهوم مدرن تابعیت بود. طبق این قانون، آزادی های تابعیت رومی گسترش یافت و به همه افراد مقیم امپراتوری روم اهدا شد. بنابراین تابعیت روم به هرکسی بدون توجه به اصالت یا فرهنگ آنها و بدون هیچ وابستگی به روم از طریق شرایط یا تعهداتی اهدا می شد. با سقوط امپراتوری روم، مفهوم تابعیت به طور اساسی تغییر کرد.

درک مدرن ما از این واژه احتمالا در قرن 19 ام همراه با مفهوم دولت ملی پدیدار شده و از آن موقع ثابت مانده است.  این دوره با افزایش تعداد کشور های اروپایی تازه شکل گرفته همراه بود که منجر به ایجاد هویت های ملی جدید شد. ماسیمو دازگلیو، یکی از پیشگامان اتحاد ایتالیایی در سال 1861 اعلام کرد که " ما ایتالیا را ساخته ایم. حالا باید ایتالیایی ها را بسازیم." به عبارت دیگر، هویت ملی یک ساختار ملی تمام عیار است.

ایده مدرن شهروندی و تابعیت دوم به سرعت تثبیت شد و زیر گروه های آن یعنی تابعیت و پاسپورت از طریق سرمایه گذاری، تابعیت و پاسپورت از طریق تولد و تابعیت و پاسپورت از طریق اصل و نسب به صورت یکسان تثبیت شدند. تا قانون تابعیت سال 1870، ارزیابی شهروند خارجی منوط به تاییدیه توسط پادشاهی بود. پس از این قانون، افراد ثروتمند خارجی زیادی به عنوان راهی برای به دست آوردن استقلال برای ثروتشان تصمیم به تابعیت گرفتند. در قرن 18 و 19 انگستان، تعداد زیادی از تاجران آلمانی، آلمانی-روسی و ایتالیایی وجود داشتند که تابعیت انگلستان را با دلایل صرفا اقتصادی و نه هدف زندگی در انگستان بدست آوردند. هرکس که با تابعیت از طریق سرمایه گذاری در دوره مدرن آشنا است، متوجه می شود که  عصر ویکتوریا با آنچه که در جهان امروزی اتفاق می افتد، بسیار شباهت دارد.

امپراتوری بریتانیا با کمک چشمگیر شهروندان اقتصادی قاره اروپا ساخته شد که به دلیل امکان دریافت تابعیت از طریق سرمایه گذاری، به بریتانیا جذب شدند.

یک برنامه خاص تابعیت از طریق سرمایه گذاری در اسکاتلند شایع شد که سال ها پس از اتحاد با انگستان در قرن 18 ادامه داشت: سرمایه گذاری 83 پوند انگستان در بانک سلطنتی اسکاتلند به شهروند خارجی این اجازه را می داد تا شهروند اسکاتلند و با سرمایه گذاری بیشتر شهروند بریتانیا شود.

تابعیت از طریق دریافت سهام در بانک سلطنتی اسکاتلند نه تنها ارزان تر و از لحاظ اقتصادی باصرفه تر از تابعیت سنتی بود، بلکه محدودیت های سیاسی، اقتصادی و مذهبی که در قوانین تابعیت خصوصی وجود داشت، در این تابعیت وجود نداشت. علاوه بر این، در حالی که این مسیر تابعیت به سرمایه گذاران، حقوق سیاسی کامل می داد، نیازمند هیچ گونه قسم نامه وفاداری هم نبود.

 • پیدایش شهروندی جهانی

طبق آخرین آمار و ارقام سازمان ملل متحد، 258 میلیون نفر در کشوری جز کشور محل تولدشان زندگی می کنند که بیشترین جمعیت مهاجر در طول تاریخ است. در میان افراد ثروتمند، چند تابعیتی همه جوانب از مدیریت دارایی تا عملکرد های تجاری تا شبکه های خانوادگی تا هویت را تعریف می کند. در حال حاضر، تعداد موبایل ها بیشتر از تعداد مردم جهان است. جهان دیجیتالی، جهانی بی مرز است که در آن کاربران اینترنت می توانند  از هر نقطه از جهان به اطلاعات دسترسی داشته باشند یا برای هر نقطه از جهان، اطلاعات ارسال کنند. شهروندی و تابعیت، دیگر مانند قبل نیستند.

رای گیری مرکز تحقیقات پیو از بیش از 14,500 نفر در 14 کشور این نتیجه را داشت که مردم، بهای کمی برای کشور محل تولد افراد در نظر می گیرند. تنها 13 درصد از استرالیایی ها، 21 درصد از کانادایی ها، 32 درصد از آمریکایی ها و 33 درصد از اروپایی ها اعتقاد دارند که محل تولد افراد تعیین کننده این می باشد که افراد به چه کشوری تعلق دارند. به طور مشابه، رای گیری خدمات جهانی بی بی سی در سال 2016، این نتیجه را در بر داشت که که 51 درصد از 20,000 نفر در 18 کشور، خودشان را شهروندان جهانی و نه شهروند یک کشور خاص در نظر می گیرند.

 • تابعیت از طریق سرمایه گذاری در عصر حاضر

برخی دولت ها در برابر این ایده جهانی شدن هویت مقاومت می کنند و در عوض مفهوم شهروندی در قرن 19 را تقویت می کنند. با این حال، افزایش برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در سال های اخیر نشان می دهد که کشور های زیادی بر این باور هستند که اهدای شهروندی به افرادی که مزایای مالی، رابطه ای، استعدادی و غیره برای کشور دارند، بسیار ارزشمند است.

امروزه،تابعیت از طریق سرمایه گذاری تبدیل به یک صنعت 3 میلیارد دلاری شده است و این در حالی است که صنعت اقامت از طریق سرمایه گذاری احتمالا هر ساله از 10 میلیارد دلار بالاتر می رود.

در حال حاضر تقریبا 10 برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت از طریق سرمایه گذاری در سراسر جهان موجود است و تعدادی برنامه هم در آینده اضافه خواهد شد.  نیاز به تابعیت های متعدد در حال حاضر، هزاران فرد را هر ساله به این برنامه ها جذب می کند.

 • فلسفه شهروندی از طریق سرمایه گذاری

گسترش صنعت شهروندی از طریق سرمایه گذاری در سال های اخیر مستقیما ریشه در ارزش انکار ناپذیر ناشی از این مکانیزم تابعیت هم برای اشخاصی که پاسپورت دوم دریافت می کنند و هم برای کشور هایی که این پاسپورت ها را صادر می کنند، دارد. اگر این مزایا به اندازه  امروز، دو جانبه و شایع نبود، تابعیت از طریق سرمایه گذاری به این اندازه موفق نبود.

برای اشخاص با دارایی بالا، چند تابعیتی مزایای بسیاری دارد اما در کل شامل ترکیبی از آزادی سفر و افزایش امنیت است. پاسپورت دوم یا سوم به افراد اجازه سفر، تجارت و زندگی در مجموعه گسترده ای از کشور ها و مناطق و همچنین دسترسی به همه مزایای زندگی شهروندی در آن کشور (تحصیل، خدمات پزشکی و غیره) اهدا می کند. در نهایت، پاسپورت دوم می تواند جان اشخاص را در ناآرامی های سیاسی، جنگ های شهروندی، خطرات تروریسم و دیگر شرایط وخیم نجات دهد.

برای کشور هایی که برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری را مدیریت می کنند، سرمایه گذاری مالی چشمگیر در اقتصاد داخلی از مزایای اولیه است. هزینه و طرح هر برنامه بنابر الزامات کشور صادرکننده متفاوت است اما بیشتر برنامه ها شامل سرمایه گذاری در بخش خصوصی یا عمومی همراه با هزینه های درخواست و مقدار مشخصی برای هزینه های بررسی صحت اطلاعات و پیشینه افراد است.

از آن جایی که  سرمایه به دست آمده از برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری بسیار چشمگیر است، پیامد های اقتصاد کلان برای کشورهای کوچکتر می تواند گسترده باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند سرمایه را وارد بخش عمومی (از طریق کمک مالی به دولت، پرداخت مالیات یا سرمایه گذاری در اوراق قرضه ) و بخش خصوصی ( از طریق سرمایه گذاری در املاک و کسب و کار) کند.

به صورت کلی تر، کشور ها قادر به استفاده از جریان تابعیت از طریق سرمایه گذاری برای تامین مالی توسعه های زیرساختاری هستند و آنهایی که سرمایه را پس انداز می کنند ممکن است قادر به بهبود سیاست های اقتصادی، کاهش تکیه  بر کمک بین المللی و کاهش قرض های کشور باشند. دقیقا این الگو در مالتا اتفاق افتاد.

جدا از این مزایای اقتصادی، متقاضیان موفق، مزایایی از جمله مهارت  و شبکه های جهانی غنی برای کشور ها دارند. با افزایش تعداد متقاضیان موفق در هر سال، کشور  های میزبان اغلب در حوزه بین المللی به صورت چشمگیری رشد می کنند.

 • مثال های مدرنی از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری

 • دومینیکا

 • برای دریافت تابعیت و پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری، دو روش پرداخت کمک بلاعوض به دولت دومینیکا و خرید ملک در پروژه های تعیین شده در دومینیکا وجود دارند. داشتن پاسپورت و تابعیت دومینیکا امکان سفر بدون ویزا به بسیاری از کشورهای جهان را فراهم می کند.

 • قبرس

 • اخذ تابعیت و پاسپورت قبرس از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک به ارزش دو میلیون یورو یک روش سریع و مناسب به منظور اخذ اقامت دائم کل اتحادیه اروپا است. قبرس صدور پاسپورت و شهروندی کامل را ظرف مدت 6 ماه تضمین کرده است.

 • آینده شهروندی از طریق سرمایه گذاری

 • کشورهایی که در این صنعت پیشتاز هستند، در سال 2015 با هم متحد شدند تا انجمن تابعیت از طریق سرمایه گذاری را تشکیل بدهند. این انجمن، استانداردها و دستورالعمل هایی را ایجاد و نگهداری می کند و با انجمن ها، دولت ها و سازمان های بین المللی دیگر راجع به تابعیت از طریق سرمایه گذاری همکاری می کند. این انجمن شامل 400 عضو از 50 حوزه قضایی مختلف در اروپا، خاورمیانه، آسیا، کارائیب و آمریکا است.

     برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ پاسپورت دومینیکا و یا پاسپورت قبرس با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.


دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

Portugal Office

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

USA Office

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش