چگونه می توانیم برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنیم؟

چگونه می توانیم برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنیم؟با تصمیمات اخیر دولت ترکیه که در تاریخ 19 سپتامبر 2018 در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، برخی از قوانین مربوط به تابعیت و پاسپورت ترکیه برای افراد خارجی تغییر کرد.

پاسپورت ترکیه سرمایه گذاری ترکیه


با تصمیمات اخیر دولت ترکیه که در تاریخ 19 سپتامبر 2018 در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، برخی از قوانین مربوط به تابعیت و پاسپورت ترکیه برای افراد خارجی تغییر کرد.

تابعیت و پاسپورت ترکیه مستقیما به افرادی اعطا می شود که ملکی با ارزش 250,000 دلار آمریکا در ترکیه خریداری کنند.

پروسه درخواست برای تابعیت و پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه گذاری به چه صورت است؟

زمانی که ملکی با ارزش 250,000 دلار آمریکا خریداری می کنید، می توانید برای دریافت تابعیت و پاسپورت ترکیه به اداره مربوطه مراجعه کنید. درخواست شما به وزارت  محیط زیست و شهرنشینی ارسال می شود. افراد متخصص، ارزش 250,000 دلاری ملک خریداری شده را تایید می کنند. وزارت خانه در سند ملک خریداری شده قید می کند که شما ملک را به مدت 3 سال نمی فروشید. فرم درخواست به اداره کل امور جمعیت و شهروندی فرستاده می شود. در نهایت شما به ترکیه دعوت می شوید تا امضای نهایی را انجام دهید و پاسپورت ترکیه را دریافت کنید.

آیا خانواده متقاضی اصلی هم می توانند تابعیت و پاسپورت ترکیه را دریافت کنند؟

بله، همسر و فرزندان زیر 18 سال متقاضی اصلی می توانند برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنند.

آیا می توان برای سرمایه گذاری 250,000 دلاری در ترکیه، چند ملک را خریداری کرد یا باید تمام این هزینه را فقط در یک ملک سرمایه گذاری کرد؟

در این پروسه این امکان وجود دارد که چند ملک خریداری شود. تنها شرط موجود این است که مجموع ارزش سرمایه گذاری به 250,000 دلار آمریکا برسد. 

وظیفه وزارت محیط زیست و شهرنشینی چیست؟

این وزارت خانه تایید می کند که ارزش ملک خریداری شده، 250,000 دلار است. هزینه ملک باید از طریق انتقال بانکی به فروشنده ملک پرداخته شود.

چگونه می توان هزینه خریداری ملک را به لیر ترکیه پرداخت کرد؟

نرخ تبدیل دلار آمریکا به لیر ترکیه طبق نرخ فروش بانک مرکزی ترکیه در روز درخواست شما برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه تعیین می شود.

پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه چقدر طول می کشد؟

این پروسه بین 6 تا 24 ماه طول می کشد. دولت در نظر دارد تا این زمان را کوتاه تر کند.

آیا با اجرای شروط، تابعیت و پاسپورت ترکیه به صورت اتوماتیک اعطا می شود؟

خیر، تایید تابعیت وابسته به تایید واحد های امنیت ملی است تا متقاضی هیچ گونه خطری برای امنیت ملی ایجاد نکند.

آیا می توان به جای ملک مسکونی، ملک تجاری خریداری کرد و از اجاره آن درآمد کسب کرد و در عین حال تابعیت و پاسپورت ترکیه را بدست آورد؟

بله. شما می توانید هرنوع ملکی را در ترکیه خریداری کنید و پاسپورت ترکیه را بدست آورید.

به نظر می رسد که پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه، پروسه ای پیچیده باشد. برای این مسئله چه کاری می توان انجام داد؟

شما با امضای قرارداد با شرکت کنکاش، این تضمین را دارید که همکاران کنکاش در تمام پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه با شما همراه خواهند بود.

اگر متقاضی زمان کافی برای سفر به ترکیه و خریداری ملک نداشته باشد، چگونه می تواند تابعیت و پاسپورت ترکیه را دریافت کند؟

همکاران شرکت کنکاش در کشور ترکیه در پروسه خریداری ملک به متقاضی کمک می کنند.

با داشتن سند یک ملک، چند نفر می توانند برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنند؟

تنها یک متقاضی و خانواده درجه اول او می توانند برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنند.

اگر متقاضی از قبل یک ملک را در ترکیه خریداری کرده باشد، آیا می تواند از همان ملک برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه استفاده کند؟

اگر  تاریخ سند ملک خریداری شده از 20 سپتامبر سال 2018 به بعد باشد،  متقاضی می تواند از همان ملک برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه استفاده کند.

آیا متقاضی باید برای اخذ تابعیت ترکیه، تابعیت اول خود را ترک کند؟

خیر. ترکیه دو تابعیتی را به رسمیت می شناسد بنابراین متقاضی می تواند هر دو تابعیت خود را حفظ کند.

با کدام تابعیت های اولیه می توان برای اخذ تابعیت ترکیه اقدام کرد؟

همه افرادی که قادر به خریداری ملک در ترکیه هستند، می توانند برای اخذ تابعیت ترکیه اقدام کنند.

آیا پدر و مادر و فرزندان بالای 18 سال هم شامل پرونده متقاضی اصلی می شوند؟

خیر

اگر متقاضی یک فرزند ناتوان بالای 18 سال داشته باشد، آیا می تواند فرزند ناتوان را شامل پرونده خود کند؟

اگر اثبات شود که فرزند بالای 18 سال ناتوان است، متقاضی می تواند فرزند ناتوان را شامل پرونده خود کند. 

مدارک لازم برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه چیست؟

پس از خرید ملک در ترکیه، شرکت کنکاش به شما کمک می کند تا تمامی مدارک لازم را جمع آوری کنید.

برای مثال اگر پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه 6 ماه طول بکشد، آیا مجوز اقامت در پروسه درخواست صادر می شود؟

محوز اقامت به متقاضی اصلی و خانواده او اعطا می شود.

آیا می توان در ترکیه تابعیت مضاعف داشت؟

بله. ترکیه اجازه تابعیت مضاعف را می دهد اما متقاضی باید با کنسولگری کشور اصلی خود مشورت کند و به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف توسط کشور اصلی خود را بررسی کند. برخی از کشور ها مانند هند، چین و عربستان سعودی یا تابعیت مضاعف را قبول ندارند و یا محدودیت و قوانین زیادی در این باره دارند.

نکته مهم در پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه چیست؟

مبلغ سرمایه گذاری حتما باید حداقل 250,000 دلار آمریکا باشد. این مبلغ توسط کارشناس ها بررسی می شود تا از کلاه برداری های احتمالی جلوگیری شود. 

مراحل اصلی در پروسه اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه گذاری:

افتتاح حساب بانکی: متقاضی اصلی باید حسابی را در یکی از بانک های ترکیه به نام خود افتتاح کند.

سرمایه گذاری: خریداری ملک به ارزش 250,000 دلار آمریکا

درخواست برای مجوز اقامت: متقاضی باید مجوز اقامت معتبر ترکیه را در زمان درخواست برای تابعیت و پاسپورت ترکیه با خود به همراه داشته باشد. این مجوز اقامت به معنای الزام برای زندگی در ترکیه نیست.

درخواست برای تابعیت و پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه گذاری:

پس از دریافت مجوز اقامت ترکیه، متقاضی می تواند برای دریافت تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کند. در این پروسه نیازی به حضور فیزیکی یا مصاحبه نیست.

مدارک لازم برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه گذاری:

فرم درخواست

پاسپورت معتبر

4 عکس پاسپورتی برای هر یک از اعضای خانواده

شناسنامه

مجوز اقامت یا ویزای توریستی معتبر 

مدارک و اسنادی که نشان دهنده رابطه متقاضی اصلی با همسر و فرزندانش است (سند ازدواج، شناسنامه فرزندان)

کارت ملی ترکیه ای و آدرس اقوامی که در ترکیه زندگی می کنند

رسید پرداخت مالیات درخواست

مزایای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه

همسر و فرزندان زیر 18 سال  می توانند همزمان با متقاضی اصلی برای اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه اقدام کنند.

نیازی به اعلام دارایی های متقاضی اصلی نیست.

دریافت تابعیت یا  پاسپورت ترکیه، شرط حضور ندارد.

پاسپورت ترکیه دسترسی بدون ویزا به بسیاری از کشور ها را دارد.بسیاری از این کشور ها به افراد با تابعیت ترکیه این اجازه را می دهند تا 30 تا 90 روز بدون ویزا در آن کشور اقامت داشته باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه اخذ تابعیت یا پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه گذاری با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.
 

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

Portugal Office

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

USA Office

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش