سیستم درمانی بلغارستان

سیستم درمانی بلغارستانوزارت بهداشت بلغارستان مسئولیت سیاست های بهداشت ملی و سازماندهی و عملکرد کلی سیستم بهداشتی را بر عهده دارد. سیستم بهداشتی بلغارستان تحت قانون بیمه درمانی سال 1998 به یک سیستم بیمه درمانی با بیمه اجباری و داوطلبانه اصلاح شد.

اقامت بلغارستان

وزارت بهداشت بلغارستان مسئولیت سیاست های بهداشت ملی و سازماندهی و عملکرد کلی سیستم بهداشتی را بر عهده دارد. سیستم بهداشتی بلغارستان تحت قانون بیمه درمانی سال 1998 به یک سیستم بیمه درمانی با بیمه اجباری و داوطلبانه اصلاح شد. عوامل کلیدی در سیستم بیمه عبارتند از افراد بیمه شده، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و پرداخت کننده های شخص ثالث: صندوق بیمه ملی، پرداخت کننده واحد در نظام بیمه خدمات اجتماعی  (SHI) و شرکت های بیمه درمانی غیر اجباری(VHICs).
سیستم بیمه درمانی شامل خدمات تشخیصی، درمانی، توانبخشی و دارو برای افراد بیمه شده است و وزارت بهداشت مسئولیت خدمات بهداشت عمومی، مراقبت های اورژانس، پیوند، انتقال خون، درمان سل و مراقبت های درمانی بیماران بستری روانی را بر عهده دارد.ارائه دهندگان خدمات درمانی، سازمان های خودمختار و مستقل هستند. بخش خصوصی شامل تمام خدمات مراقبت های اولیه پزشکی، دندانپزشکی و دارویی، اکثر درمانهای سرپایی و برخی بیمارستانها است در حالیکه بیمارستانهای دانشگاهی، مراکز دولتی و بیمارستانهای تخصصی کشور توسط دولت اداره می شوند. دولت همچنین مسئول مراکز اورژانس، بیمارستان های روانپزشکی، مراکز انتقال خون و دیالیز و همچنین 51 درصد سرمایه های بیمارستان های منطقه ای است.

تامین مالی بلغارستان

سیستم مالی خدمات درمانی بلغارستان توسط بخش خصوصی و عمومی اداره می گردد. بودجه خدمات درمانی از طریق پرداخت حق بیمه اجباری، مالیات، پرداخت های هزینه توسط بیمار، بیمه های درمانی خصوصی، پرداخت های شرکت ها، کمک های مالی و بودجه خارجی تامین می شود. مجموع هزینه های بهداشتی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی  (GDP) از 5.3 درصد در سال 1995 به 7.3 درصد در سال 2008 افزایش یافته است.
تهیه کننده اصلی خدمات بهداشتی، صندوق بیمه بهداشت ملی  (NHIF) است. سهم بیمه های اجتماعی 8٪ از درآمد ماهانه محاسبه می شود که توسط افراد بیمه شده، کارفرمایان آنها و یا دولت پرداخت می شود. روابط بین صندوق بیمه بهداشت ملی  و ارائه دهندگان خدمات درمانی مبتنی بر قرارداد بین آنها است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه اقامت بلغارستان از طریق سرمایه گذاری با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

Portugal Office

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal

USA Office

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش