اقامت قبرس از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک


امتیاز دهید service

اخذ اقامت قبرس برای اتباع غیر اروپایی از طریق خرید ملک به ارزش 300,000 یورو

با خرید ملک به ارزش 300,000 یورو و ایجاد سپرده بلند مدت در یکی از بانکهای قبرس به مبلغ 30,000 یورو به مدت 3 سال، اقامت دائم قبرس صادر می شود که در سال ششم می توان برای شهروندی و پاسپورت قبرس اقدام کرد. این روش سریع جدید مخصوص اتباع غیر اروپایی است که تمایل دارند از طریق سرمایه گذاری در قبرس، اقامت این کشور اروپایی را دریافت کنند.

شرایط سرمایه گذاری برای اخذ اقامت قبرس

 1. متقاضی باید تاییدیه ای از یک موسسه مالی در قبرس بگیرد که بیان کند حداقل مبلغ سی هزار یورو در حساب بانکی دارد که برای حداقل سه سال بلاک خواهد شد. ضمناً باید ثابت شود که این مبلغ از خارج به قبرس منتقل شده است.
 2. متقاضی باید ثابت کند که یک درآمد امن سالیانه به مبلغ حداقل سی هزار یورو در اختیار دارد. درآمد سالیانه نیز به ازای هر عضو خانواده پنج هزار یورو و به ازای هر یک از والدین وابسته متقاضی اصلی و یا والدین همسر متقاضی هشت هزار یورو افزایش می یابد. منبع این درآمد باید خارج از قبرس باشد، مثلاً حقوق استخدام در خارج از قبرس، مستمری، سود سهام، سپرده های ثابت و درآمد اجاره. درآمد همسر متقاضی نیز ممکن است جزء درآمد سالیانه متقاضی حساب شود.
 3. به همراه درخواست، متقاضی باید سند مالکیت یا قرارداد خرید ملک به نام خود و یا همسر به اداره مهاجرت قبرس ارسال کند که نشان دهد متقاضی  یک منزل با حداقل ارزش سیصد هزار یورو خریداری کرده است. حداقل دویست هزار یورو از مبلغ باید زمان خریدپرداخت شده باشد و رسید این پرداخت ارائه شود. پرداخت کامل مبلغ این ملک باید به یک حساب بانکی یا موسسه مالی در قبرس واریز شده باشد. این مبالغ باید از خارج از قبرس منتقل شده باشند.

خرید ملک می تواند به نام یک شرکت نیز باشد که در قبرس، یا یک کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده باشد، به شرط اینکه این شرکت به نام متقاضی یا به نام متقاضی و همسرش ثبت شده باشد و آنها تنها سهامداران یا مالکین ذینفع این شرکت باشند.

متقاضی می‌تواند یک یا دو واحد مسکونی (آپارتمان یا خانه) خریداری کند که املاک می توانند مستقل باشند یا یک واحد مسکونی و یک مغازه به مساحت حداکثر ۱۰۰ متر مربع یا یک واحد مسکونی و یک دفتر کار به مساحت حداکثر ۲۵۰ متر مربع.

این املاک باید دست اول باشند و فروش توسط یک شرکت عمرانی انجام شود. اگر دو ملک خریداری شود، هر دو ملک باید از یک شرکت خریداری شوند. باید تاکید شود که قراردادهای خرید خانه دست دوم پذیرفته نخواهند شد.

اعضای وابسته خانواده

اقامت قبرس  شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال می باشد.

در صورت فوت دارنده اقامت قبرس، همسر او در صورت مقیم نبودن می تواند اقامت دریافت کند.

فرزندان مجرد ۱۸ تا ۲5 سال که در زمان ارسال درخواست حداقل شش ماه از تحصیلات آنها باقی مانده باشد و از نظر مالی به متقاضی وابسته باشند، می ‌توانند درخواست اقامت قبرس کنند. در این صورت متقاضی باید پنج هزار یورو دیگر به ازای هر فرزند وابسته برای درآمد سالیانه خود نشان دهد. فرزند وابسته باید همراه با درخواست خود تمام مدارک از جمله گواهی عدم سوء پیشینه ارائه کند. مجوز اقامت حتی بعد از رسیدن فرزندان وابسته به سن ۲۵ سال، ازدواج، پایان تحصیلات یا استقلال مالی معتبر خواهد بود.

در صورت تمایل فرزندان به تحصیل در قبرس، باید از طریق موسسه آموزشی درخواست مجوز اقامت موقت به عنوان دانشجو ارائه دهند. در پایان تحصیلات در قبرس، فرزندان می توانند درخواست اقامت کنند. البته والدین باید به ازای هر فرزند مبلغ پنج هزار یورو افزایش درآمد سالیانه نشان دهند.

والدین متقاضی و همسر او در صورت وابسته بودن به متقاضی، می توانند اقامت دریافت کنند. البته متقاضی باید مبلغ هشت هزار یورو به ازای هریک از آنان به مبلغ درآمد سالیانه خود اضافه کند و هر یک از والدین باید فرم درخواست و هزینه های مربوطه را همراه مدارک ارسال نمایند.

فرزندان بالای ۱۸ سال نیز که از نظر مالی به متقاضی وابسته نباشد می تواند مجوز مهاجرت دریافت کنند، به شرط اینکه حداقل سیصد هزار یورو از مبلغ خرید ملک به نام او باشد. بعنوان مثال اگر متقاضی دو فرزند بزرگسال دارد که از نظر مالی مستقل هستند، باید ملکی به ارزش حداقل نهصد هزار یورو خریداری نماید. تاییدیه پرداخت 66 درصد قیمت خرید ملک باید همراه درخواست اقامت ارسال شود (یعنی ششصد هزار یورو). خرید ملک می تواند فقط به نام متقاضی یا هر دوی والدین یا فقط به نام فرزند یا هردوی والدین و فرزند باشد.

در چنین حالتی هر فرزند باید مدارک لازم را همراه درخواست خود ارسال کند، از جمله درآمد سالیانه سی هزار یورو و سپرده ای به مبلغ سی هزار یورو در یک موسسه مالی در قبرس به مدت سه سال.

سایر شرایط

متقاضی و همسر او باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نمایند. همچنین باید تایید کنند که قصد ندارند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در قبرس استخدام شوند.

دارنده مجوز اقامت باید ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز اقامت خود اقدام به اقامت در قبرس نماید.

متقاضی و خانواده همراه نباید بیش از دو سال خارج از قبرس باشند، در غیر اینصورت مجوز مهاجرت آنها به صورت خودکار لغو می‌گردد.

تمامی مدارک باید به زبان یونانی یا انگلیسی ترجمه رسمی و تایید سفارت در ایران شوند.

مراحل ارسال و بررسی پرونده

درخواست ها باید به صورت حضوری یا توسط نماینده رسمی به اداره مهاجرت ارائه شوند. مبلغ پانصد یورو برای ارسال درخواست و هفتاد یورو به ازای هر شخص برای ثبت نام در اداره مهاجرت باید پرداخت گردد. در صورت پذیرفته شدن، متقاضی و همراهانش باید به صورت حضوری برای انگشت نگاری و دریافت کارت اقامت مراجعه کنند.

درخواست توسط اداره مهاجرت بررسی شده و به وزارت کشور فرستاده می شود. ممکن است از متقاضی درخواست شود در یک مصاحبه شرکت نماید. وزارت کشور، متقاضی یا نماینده او و اداره مهاجرت را از تصمیم وزیر کشور مطلع خواهد ساخت.

بررسی درخواست بیش از 4 ماه از تاریخ ارسال آن به طول نمی انجامد.

خلاصه ای از لیست مدارک مورد نیاز

 1. کپی پاسپورت متقاضی و افراد وابسته
 2. کپی مجوز اقامت موقت معتبر متقاضی و وابستگان در صورت اقامت در قبرس
 3. یک عکس رنگی از متقاضی و افراد وابسته شامل در پرونده، که در قبرس اقامت خواهند کرد
 4. رزومه متقاضی همراه با مدارک دانشگاهی (ارسال مدارک دانشگاهی اختیاری است)
 5. تاییدیه بانکی در خصوص سپرده بانکی متقاضی در یک بانک قبرسی در قبرس به میزان حداقل سی هزار یورو که نشان دهد این سپرده برای حداقل سه سال دست نخورده باقی خواهد ماند.
 6. مدارکی دال بر درآمد سالیانه حداقل سی هزار یورو از منابعی غیر از اشتغال در قبرس. مبلغ درآمد سالیانه به ازای همسر و هر فرزند وابسته متقاضی پنج هزار یورو افزایش می یابد. این مبلغ به ازای هریک از والدین متقاضی و یا والدین همسر هشت هزار یورو افزایش می یابد.
 7. سند یا قرارداد خرید ملک در قبرس که حداقل سیصد هزار یورو خریداری شده باشد. رسید پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار یورو از مبلغ خرید باید ارسال شده باشد.
 8. اظهارنامه رسمی متقاضی و همسر او که بیان کند آنها در قبرس مشغول به کار نخواهند شد. والدین وابسته نیز موظف به ارائه چنین اظهار نامه ای هستند.
 9. بیمه درمانی کامل برای متقاضی و وابستگان همراه
 10. گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی، همسر و والدین با ترجمه رسمی و تایید سفارت
 11. سند ازدواج متقاضی و شناسنامه فرزندان با ترجمه رسمی و تایید سفارت

لطفا توجه کنید که قبرس یک کشور عضو اتحادیه اروپا است اما نه حوزه شنگن. ویزاها و اجازه اقامتی که توسط قبرس صادر شود، اجازه سفر بدون ویزا به حوزه شنگن و بریتانیا را فراهم نمی سازد. تنها پاسپورت قبرس (که ظرف چند ماه بعد از انجام سرمایه گذاری اعطا می شود) اجازه زندگی و کار در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به علاوه اجازه سفر بدون ویزا به بیش از 155 کشور شامل حوزه شنگن، کانادا، بریتانیا را می دهد و به همین دلیل شرکت کنکاش تنها برنامه اخذ پاسپورت قبرس از طریق خرید ملک به ارزش دو میلیون یورو را ارائه می دهد . برای دیدار از ایالات متحده باید ویزا گرفته شود. اما به زودی دارندگان پاسپورت قبرس می توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. نقشه زیر کشورهایی که با پاسپورت قبرس بدون ویزا می توان به آنها سفر کرد را نشان می دهد.

اقامت قبرس از طریق سرمایه گذاری

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر درباره  مهاجرت به قبرس از طریق سرمایه گذاری با کارشناسان مهاجرتی ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.

بدون کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.